default logo

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Dårlig evaluering førte digital eksamen   Det medisinske institutt ved Universitetet i Oslo har i løpet av det siste halvannet året gjennomført 11 digitale eksamener og 10 nye eksamener blir arrangert til jul. Om lag 50 prosent av eksamenene ved studiet gjennomføres nå digitalt.

Med blikk på: Mediasite

My Mediasite – gir god kvalitet og kontroll - Uninett eCampus ønsker og stimulere sektoren til økt brukt av My Mediasite, derfor har vi gitt UH-sektoren muligheter til å teste ut My Mediasite gratis i prøveperioden. Vi tror at færre hadde tatt sjansen på å prøve ut tjenesten hvis den

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Dataspill med individuell vurdering og oppfølging   Universitetet i Stavanger har utarbeidet et spill for å hjelpe sykepleierstudentene til å klare eksamen i legemiddelregning. Både nasjonalt og internasjonalt er det stor strykprosent i dette emnet. - Det er et høyt stressnivå bl

Med blikk på: SUHS-konferansen

Hvordan løse identitetsutfordringene?   Det blir stadig flere utenlandske studenter og ansatte ved norske universitet og høyskoler. De digitale systemer som FS, SAP og læringsplattformer baserer seg på personnummer for identifisering. De utenlandske studentene og ansatte skifter

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Eksamen er et viktig pedagogisk redskap - Eksamen er det sterkeste pedagogiske redskapet som en underviser råder over. Det er også en sterk motivasjonsfaktor for studentene. En må tydeliggjøre de faglige kvalitetsstandarder og bruke eksamen riktig. Eksamen blir digitalisert fordi unde

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Nye eksamensformer bør innføres med digital eksamen - Hvorfor ønsker studentene å bruke pc på eksamen? Jo, fordi de er et arbeidsredskap. Det er et skriveredskap som studentene er vant til å bruke blant annet fra videregående skole. Skal vi etterkomme studentenes krav, så må vi bort f

Med blikk på: digital eksamen

Nasjonal koordinator med fokus på samhandling eCampus har nå opprettet en prosjektstilling som nasjonal koordinator for å lede arbeidet med digital eksamen. Målet er at det om to år – 2015, skal være en eller flere løsninger for sektoren til å kunne gjennomføre digital eksamen i stors

Med blikk på: SUHS-konferansen

Delt kunnskap gjør oss klokere Prosjektleder Kjetil Dalseth er LMS-ansvarlig ved Universitetet i Stavanger. Han drar på SUHS-konferansen for første gang i år. Konferansen er i Trondheim på onsdag og torsdag denne uka. Dalseth ser fram til å møte kollegaer for å diskutere problemstilli

Med blikk på: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Skype eller Adobe Connect UMB stiller studenter og forelesere fritt om de vil velge Skype eller Adobe Connect i undervisningen. For det nye masterprogrammet Nordic Master in Aquatic Food Production Safety and Quality vil en kun bruke Adobe Connect. - Vi opplever at de fleste studenten

Med blikk på: NTNU

Digital eksamen i storskala vil ta flere år - Vi har så langt valgt å se sette inn våre ressurser på å utrede hva som kreves for å avvikle digital eksamen i storskala. Da tenker vi på hele prosessen ved en eksamen, ikke bare på selve eksamensdagen. Vi ser at det er en utrolig kompleks