default logo

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Nye eksamensformer bør innføres med digital eksamen - Hvorfor ønsker studentene å bruke pc på eksamen? Jo, fordi de er et arbeidsredskap. Det er et skriveredskap som studentene er vant til å bruke blant annet fra videregående skole. Skal vi etterkomme studentenes krav, så må vi bort f

Med blikk på: digital eksamen

Nasjonal koordinator med fokus på samhandling eCampus har nå opprettet en prosjektstilling som nasjonal koordinator for å lede arbeidet med digital eksamen. Målet er at det om to år – 2015, skal være en eller flere løsninger for sektoren til å kunne gjennomføre digital eksamen i stors

Med blikk på: SUHS-konferansen

Delt kunnskap gjør oss klokere Prosjektleder Kjetil Dalseth er LMS-ansvarlig ved Universitetet i Stavanger. Han drar på SUHS-konferansen for første gang i år. Konferansen er i Trondheim på onsdag og torsdag denne uka. Dalseth ser fram til å møte kollegaer for å diskutere problemstilli

Med blikk på: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Skype eller Adobe Connect UMB stiller studenter og forelesere fritt om de vil velge Skype eller Adobe Connect i undervisningen. For det nye masterprogrammet Nordic Master in Aquatic Food Production Safety and Quality vil en kun bruke Adobe Connect. - Vi opplever at de fleste studenten

Med blikk på: NTNU

Digital eksamen i storskala vil ta flere år - Vi har så langt valgt å se sette inn våre ressurser på å utrede hva som kreves for å avvikle digital eksamen i storskala. Da tenker vi på hele prosessen ved en eksamen, ikke bare på selve eksamensdagen. Vi ser at det er en utrolig kompleks

Med blikk på: BIBSYS

Canvas er god på mooc 2. september starter den første mooc-en i Norge. Først ut er NTNU med kurset ”Teknologiutvikling og samfunnsendring”. Mooc-en er utviklet av professor Arne Krokan ved NTNU. Læringsplattformen som NTNU bruker i den første mooc-en i Norge er Canvas som BIBSYS har i

Med blikk på: mooc

Regjeringsoppnevnt mooc-utvalg   Kunnskapsminister Kristin Halvorsen utnevnte rett før sommerferien et utvalg som skal vurdere hvordan norske utdanningsmyndigheter og institusjoner skal forholde seg til den raske framveksten av høyere utdanningstilbud levert over internett. Professor

Med blikk på: Universitetet i Agder

Redesignet Fronter til bruk i digital eksamen Universitetet i Agder har i samarbeid med Fronter utarbeidet en versjon som gjør det mulig å levere eksamen digitalt i læringsplattformen Fronter. Den originale Fronter kan ikke brukes ved eksamen fordi studentene der har tilgang til flere

Med blikk på: Høgskolen i Nord-Trøndelag

To år med Lync -suksess For et par år siden bestemte Hint for å teste ut kommunikasjonsverktøyet Microsoft Lync. Målet var å få en løsning for samhandling for videokonferanser/møter, telefoni, samskriving og deling av dokumenter sammen med de integrerte kontorstøttesystemene som høysk

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Digital eksamen – snarest mulig   Universitetet i Tromsø har i år gjennomført flere skoleeksamener digitalt denne våren. Eksamensbesvarelsene er levert i den danske løsningen WISEflow. Kristine Forsmo er masterstudent ved Det juridiske fakultet ved UiT og har for første gan