default logo

Nedetid Camtasia Relay PILOT lørdag 22.02.14

Grunnet omfattende systemarbeid vil avspilling som er  produsert med Camtasia Relay PILOT kunne oppleves som ustabilt lørdag 22.02.2014. Vi beklager problemene dette medfører.   Dette gjelder ikke Camtasia Relay produksjonstjeneste, men kun AVSPILLING av gamle videoer produsert m

Nedetid Camtasia Relay PILOT

Det vil være nedetid på serveren som leverer videoer som ble laget med Camtasia Relay PILOTEN torsdag 13. Februar mellom 16.00 og 19.00. Piloten er som stengt for nye opptak, men allerede produserte opptak vil bli berørt ved at man ikke kan spille av disse. Camtasia Relay-tjenesten vå

Status uke 4; standarder for e-læring m.m.

Møte om e-læringsstandarder med Senter for IKT i utdanningen som leder nasjonal standardiserings-arbeidsgruppe. Det er få universiteter og høgskoler involverte i arbeidet, mens det er mange aktører fra videregående og grunnskoler. IKT-senteret har laget en skreddersydd oversikt over r

Status uke 3; vellykket AV-samling m.m.

AV-samling på Gardermoen onsdag 15. januar var nyttig møteplass mellom universiteter, høgskoler og leverandører for informasjon om den nye AV-avtalen. Nærmere 70 deltakere var innom. Kontrakt og databehandleravtale med NORDUnet for leveranse av påloggingsproxy for Box-tjenesten er und

Status uke 2; identitetshåndtering for digitale miljøer m.m.

Diskusjoner med LMS-leverandøren Canvas rundt identitetshåndtering for digitale miljøer: LMS, digital eksamen, samarbeidsverktøy m.m. Utfordringer både knyttet til brukere uten fødselsnummer og hvordan vi praktisk gjør informasjonshåndtering inn i systemer som ikke er laget for å fung

Camtasia Relay pilot er lagt ned

Drøyt to og et halvt år etter at vi lanserte vår Camtasia Relay pilot er denne nå lagt ned – det er ikke lenger mulig å gjøre opptak med denne. Bakgrunnen er som tidligere kjent at vi har lansert Camtasia Relay som en produksjonstjeneste. Denne tjenesten vil altså fortsatt bestå

Camtasia Relay oppdatert

Både ny og pilotversjon av Camtasia Relay Server har nylig blitt oppdatert til siste versjon. Om du bruker OSX Mavericks *må* du laste ned ny versjon av programvare for at Relay skal fungere. For alle andre anbefaler vi også å oppgradere programvare til siste versjon. Programvare last

Utfasing av Camtasia Relay-pilot

Nå er det bare to måneder igjen til Camtasia Relay-piloten legges ned. Her er svar på noen typiske spørsmål rundt nedleggingen. Vil dette berøre meg? Hvis du finner dine opptak under Min Relay på våre support-sider vil du ikke berøres. Finner du derimot ikke dine opptak der betyr det

UNINETT eCampus Support

UNINETT eCampus tilbyr en rekke tjenester som på en enkel måte muliggjør tids -og stedsuavhengig undervisning og læring: Tjenester for opptak av forelesninger («podcast») Tjenester for videomøter på nett Tjenester for fildeling og samhandling på nett Visste du at du som an

Agenda eCampus Workshop

I tilknytning til UNINETT-konferansen i Oktober vil vi i eCampus, som tidligere annonsert,  arrangere en workshop med eCampus som tema. Det er i skrivende stund 42 påmeldte på denne workshopen. Det er begrenset antall plasser, så vær rask om DU ønsker å være med. Workshopen arrangeres