default logo

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Ny infrastruktur på plass - Vi er i akkurat i disse dager i ferd med å foreta en overgang fra gammel til ny IT-infrastruktur ved høyskolen. Vi investerer betydelige midler for at høyskolen skal ha en infrastruktur som gjør det mulig å være med i den spennende utviklingen som blant ann

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Webinar om forelesningsopptak

Thorleif Hallén fra eCampus skal sammen med Leon Huijbers, Technical University of Delft, holde webinar torsdag 3. april kl 15-16 om kosteffektive forelesningsopptak. Se invitasjon for mer detaljer: M&L Webinar: Cost-Effectiveness in Lecture Capture – finding ways to reduce costs

Opptakssamling 14.02.14

Den 14. Februar 2014 arrangerte vi samling for de av dere som driver med opptak av forelesninger og akademisk innhold. Rundt 20 personer fra sektoren var samlet, men om du ikke var tilstede kan du se opptak her (Vi beklager dårlig lyd på opptakene, det ble benyttet en bordmikrofon): &

Status uke 2; identitetshåndtering for digitale miljøer m.m.

Diskusjoner med LMS-leverandøren Canvas rundt identitetshåndtering for digitale miljøer: LMS, digital eksamen, samarbeidsverktøy m.m. Utfordringer både knyttet til brukere uten fødselsnummer og hvordan vi praktisk gjør informasjonshåndtering inn i systemer som ikke er laget for å fung

Camtasia Relay pilot er lagt ned

Drøyt to og et halvt år etter at vi lanserte vår Camtasia Relay pilot er denne nå lagt ned – det er ikke lenger mulig å gjøre opptak med denne. Bakgrunnen er som tidligere kjent at vi har lansert Camtasia Relay som en produksjonstjeneste. Denne tjenesten vil altså fortsatt bestå

Status uke 49; samhandling m.m.

Prosjektmandat for eCampus Samhandling godkjent i UNINETT.  Prosjektet går over 3 år, 2014-2016, og samler UNINETT eCampus sine samhandlingsaktiviteter (bl.a. knyttet til FileSender, Box og webmøter) i ett prosjekt, tett knyttet til UNINETTs øvrige sanntidstjenester.  Når prosjektplan

Med blikk på: Mediasite

My Mediasite – gir god kvalitet og kontroll - Uninett eCampus ønsker og stimulere sektoren til økt brukt av My Mediasite, derfor har vi gitt UH-sektoren muligheter til å teste ut My Mediasite gratis i prøveperioden. Vi tror at færre hadde tatt sjansen på å prøve ut tjenesten hvis den

Status uke 48; planer for 2014 m.m.

Detaljplanlegging av aktiviteten i 2014, en oversikt kommer i neste nummer av Uninytt. I gang med etablering av arbeidsgrupper innenfor arbeidet med digital eksamen. Opprettet arbeidsgruppe for felles integrasjonskrav til FS. Møte med BIBSYS om status og videre arbeid med Mina. Begynt