default logo

Lær Adobe Connect på iPaden din

På oppdrag fra eCampus har KOLT ved Universitetet i Nordland laget en rekke opplæringsvideoer for Adobe Connect. Disse videoene, som du finner på Support, ble meget bra (Det er også en rekke tilhørende PDF-filer tilknyttet videoene). Atle Kristensen på KOLT har også laget en iBook av

Status eCampus uke 19; Tekped m.m.

Deltatt på Tekped 2014 ved NTNU og lært mye om arbeidet med bruk av eCampus-relaterte tjenester. Thorleif Hallén holdt innlegg om eCampus-tjenester og databank for læringsressurser. Fagruppen som jobber med krav til infrastruktur for digital eksamen har gjennomført sin første samling.

Stor aktivitet på standardiseringsarbeid

De som interesserer seg for læringsteknologi og standardisering går inn i en travel tid, det er en rekke møter på feltet før det blir sommerferie. Se oversikt fra IKT-senteret: Læringsteknologistandardisering – Møter, seminarer og aktiviteter de nærmeste månedene Et emne som blir tatt

Status for eCampus uke 18; digital eksamen m.m.

Orientert om nasjonalt koordineringsprosjekt for digital eksamen på Nordforum, en nordisk samarbeidsgruppe innenfor studentinformasjonssystemer. Forespørsel under nasjonal terskelverdi om konsulentbistand for prosessbeskrivelse og IKT-arkitektur for digital eksamen er sendt ut til 5 l

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Wolf – webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag Avdelingen for IT (ITA) ved Universitetet i Tromsø har utviklet en webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag for realfag. Første versjon har vært i produksjon i ett år. En ny versjon er på trappene med muligheter for Multiple Choi

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Teknologiskiftet krever bedre fellesløsninger Avdeling for IT (ITA) ved Universitetet i Tromsø varsler om en ny kurs, et teknologiskifte er i emning. De digitale innfødte er på vei inn i høyere utdanning, og de velger i større grad selv sitt utstyr og de forventer på få tilgang på IT-

Mediasite 7 hos UNINETT klar til bruk

Siden i fjor sommer har vi jobbet med å utvide kapasiteten til videotjenestene våre og da spesielt Mediasite som har hatt en veldig stor økning i bruk siden vi introduserte tjenesten i starten av 2012. Utvidelsen har vært sett i sammenheng med Mediasite versjon 7 som nettopp er sluppe

Status eCampus uke 17; besøk hos UiN m.m.

Gjennomført besøk hos Universitetet i Nordland i tilknytning til eCampus-«turné» - seminar med 30 forelesere om bruk av eCampus-tjenester - møte med ledelsen - møte med KOLT, kompetansesenteret for læring og teknologi - møte med læringssenter/bibliotek Online møte med Appear.in, en ne

Status eCampus uke 15 – 16: MOOC m.m.

Holdt MOOC-presentasjon på UiBs IT-forum. Det var interessante diskusjoner både fra IT-folket og deres gjester rundt DigUiB (den store digitaliseringssatsingen ved UiB), sikkerhetsaspekter ved bruk av Internett og skytjenester. Det blir spennende å følge utviklingen i Bergen videre. D

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse