default logo

Oppgradering Adobe Connect tjeneste medfører nedetid

UNINETTs Adobe Connect tjeneste oppgraderes til ny maskinvare og ny programvareversjon. Det medfører nedetid. Mandag 30. juni: databasene oppgraderes.  Tjenesten utilgjengelig hele dagen Tirsdag 1. juli: mulig nedetid i tilfelle arbeidet på 30. juni ikke ble ferdigstilt Tirsdag 8. jul

Mediasite i Fokus – Unleash 2014

Et reisebrev fra en «First time Attendee» på Unleash 2014: Unleash er Mediasite by Sonic Foundrys  brukerkonferanse som arrangeres i Madison, Wisconsin, USA. Mediasite har arrangert konferanse for brukere fra hele verden hvert år siden den første gikk av stabelen i 2007. Årets konfera

Feide for digital eksamen

Feide hadde uventet nedetid i mai 2014, da innloggingen fikk til sammen tre hendelser med 32 minutter utilgjengelighet og 30 minutter dårlig ytelse fordelt på to dager. Teknisk sett innebærer dette en nedtid på 0,1%, men selv om tallet er lite er det for høyt. Disse hendelsene kom på

Digital eksamen – etablering av en digital arbeidsflyt

Arbeidsform og organisering For å sikre fremdrift for aktiviteten har vi vært nødt til å gjøre noen justeringer på hvordan vi organiserer dette arbeidet.  Vi har funnet det mest hensiktsmessig å sette sammen en mindre gruppe 8-9 personer som i samarbeide med innleid konsulent (se nede

MOOC til Norge, MOOC-utvalgets rapport

Nye digitale læringsformer i høyere utdanning MOOC-utvalget overleverte 16. juni sin innstilling til regjeringen. Kunnskapsministeren tok imot rapporten, der det skisseres en rekke anbefalinger både til UH-sektoren og til regjeringen. Rapporten drøfter hvordan MOOC som er nettbasert,

Digitalt læringsmiljø på SUHS-konferansen 2014

Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd er hovedtittel på konferansen som arrangeres 5. og 6.november 2014 i Trondheim. Konferansen er den sjette i rekken, og tid, tidsbruk og tidstyver knyttet til administrative IKT-systemer i UH-sektoren står sentralt ved å

Status eCamus uke 23 – 24; videoinfrastruktur m.m.

Møte 11. juni i prioriteringsrådet for eCampus. Hovedsak var diskusjon knyttet til arkitektur for fleksibel utdanning, og det var stor enighet om at digital eksamen må prioriteres høyt i tiden framover. Prosjektplanen for arbeidet med digital eksamen ble lagt fram til orientering. Vid

Videoinfrastruktur, status og planer

Thorleif har laget en oppsummering av videoinfrastruktur, og hva som er status akkurat nå Utbygging av eCampus videoinfrastruktur   To hovedpunkter fra notatet er eCampus har nå en infrastruktur som skalerer for trafikkvekst ut 2016. Gjennom de siste 9 mnd har eCampus investert b

MOOC, digital eksamen og forskningsdata på NORDUnet-konferansen

Programmet på NORDUnet-konferansen 2014, 23. til 25. september i Uppsala, preges av læringsteknologi og digitalisering av forskning og høyere utdanning. Konferansen samler eksperter og beslutningstakere fra forskningsnett, forskning og høyere utdanning i hele Norden, samt resten av Eu

Dialogue conference – digital examinations, June 23

Invitation UNINETT has established a national project where the objective is to ensure the students access to digital exam and that the entire work flow for digital exams is digitalised. A development agreement during the requirement/dialogue/development stage will be entered into wit