default logo

Digitalisering av skoleeksamen – en veiledning

Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har publisert en veileder knyttet til digitalisering av skoleeksamen. Et viktig bidrag er definisjon av en rekke begreper: Digital vurdering: Alle vurderingsformer som har en digital arbeidsflyt, og digital prøving av studenten. Dette ua

eCampus status uke 32; digital eksamen m.m.

Forberedelse og planlegging av en-til-en møter med et stort antall leverandører innenfor digital eksamen i uke 34. I gang med etablering av avtalestruktur for digital eksamen. Planlegger workshop for digital arbeidsflyt. Dialogkonferansen for digital eksamen omtalt hos Nasjonalt progr

Støtte fra Innovasjon Norge til helhetlig løsning for digital eksamen

Norske universiteter og høgskoler samarbeider om å utvikle løsninger for digital eksamen. Dette skjer gjennom et felles prosjekt i regi av UNINETT. Prosjektet har tatt initiativ til utvikling av en helhetlig løsning for digital eksamen. Det er inngått en intensjonsavtale med Inspera A

Status eCampus uke 25 – 26; MOOC m.m.

MOOC-utvalget har levert sin rapport (NOU 2014:5) til regjeringen. Ny presentasjon rundt standardiseringsarbeid og MOOC. Feide øker støtten til digital eksamen, men trenger informasjon om når det er eksamen. Arbeidsgruppe Digital arbeidsflyt: Arbeidet med å vurdere og beskrive en helh

Oppgradering Adobe Connect tjeneste medfører nedetid

UNINETTs Adobe Connect tjeneste oppgraderes til ny maskinvare og ny programvareversjon. Det medfører nedetid. Mandag 30. juni: databasene oppgraderes.  Tjenesten utilgjengelig hele dagen Tirsdag 1. juli: mulig nedetid i tilfelle arbeidet på 30. juni ikke ble ferdigstilt Tirsdag 8. jul

Mediasite i Fokus – Unleash 2014

Et reisebrev fra en «First time Attendee» på Unleash 2014: Unleash er Mediasite by Sonic Foundrys  brukerkonferanse som arrangeres i Madison, Wisconsin, USA. Mediasite har arrangert konferanse for brukere fra hele verden hvert år siden den første gikk av stabelen i 2007. Årets konfera

Feide for digital eksamen

Feide hadde uventet nedetid i mai 2014, da innloggingen fikk til sammen tre hendelser med 32 minutter utilgjengelighet og 30 minutter dårlig ytelse fordelt på to dager. Teknisk sett innebærer dette en nedtid på 0,1%, men selv om tallet er lite er det for høyt. Disse hendelsene kom på

Digital eksamen – etablering av en digital arbeidsflyt

Arbeidsform og organisering For å sikre fremdrift for aktiviteten har vi vært nødt til å gjøre noen justeringer på hvordan vi organiserer dette arbeidet.  Vi har funnet det mest hensiktsmessig å sette sammen en mindre gruppe 8-9 personer som i samarbeide med innleid konsulent (se nede

MOOC til Norge, MOOC-utvalgets rapport

Nye digitale læringsformer i høyere utdanning MOOC-utvalget overleverte 16. juni sin innstilling til regjeringen. Kunnskapsministeren tok imot rapporten, der det skisseres en rekke anbefalinger både til UH-sektoren og til regjeringen. Rapporten drøfter hvordan MOOC som er nettbasert,

Digitalt læringsmiljø på SUHS-konferansen 2014

Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd er hovedtittel på konferansen som arrangeres 5. og 6.november 2014 i Trondheim. Konferansen er den sjette i rekken, og tid, tidsbruk og tidstyver knyttet til administrative IKT-systemer i UH-sektoren står sentralt ved å