default logo

Videoinfrastruktur, status og planer

Thorleif har laget en oppsummering av videoinfrastruktur, og hva som er status akkurat nå Utbygging av eCampus videoinfrastruktur   To hovedpunkter fra notatet er eCampus har nå en infrastruktur som skalerer for trafikkvekst ut 2016. Gjennom de siste 9 mnd har eCampus investert b

MOOC, digital eksamen og forskningsdata på NORDUnet-konferansen

Programmet på NORDUnet-konferansen 2014, 23. til 25. september i Uppsala, preges av læringsteknologi og digitalisering av forskning og høyere utdanning. Konferansen samler eksperter og beslutningstakere fra forskningsnett, forskning og høyere utdanning i hele Norden, samt resten av Eu

Dialogue conference – digital examinations, June 23

Invitation UNINETT has established a national project where the objective is to ensure the students access to digital exam and that the entire work flow for digital exams is digitalised. A development agreement during the requirement/dialogue/development stage will be entered into wit

Dialogkonferansen om digital eksamen 23. juni

Statlige universitet og høgskoler i Norge skal i løpet av få år innføre digital eksamen. Idag finnes ikke en løsning som tilfredsstiller behovet, og UNINETT har på vegne av UH-sektoren påtatt seg å koordinere en utviklings- og anskaffelsesprosess som skal føre fram til en optimal løsn

Status eCampus uke 21-22: nye tjenesteansvarlige m.m.

Presentert prosjektet for digital eksamen på NTNUs IKT-seminar. Ny tjenesteansvarlig Mediasite: Lars Kviteng Ny tjenesteansvarlig Relay: Monica Steneng Nytt nyhetsbrev ute. Jan Meijer tildelt internasjonal pris for arbeidet med FileSender.

Europa priser Jan Meijer og FileSender

Jan Meijer er tildelt prisen «Research and Education Networking Community Award» fra de europeiske forskningsnettene for sitt arbeid med FileSender. Han får prisen både for å lede arbeidet med å utvikle en nyttig tjeneste som er i vid bruk, og for å bygge internasjonalt sa

Status eCampus uke 20: samlinger

  Prosjektmøte for digital eksamen i Kristiansand 14-15. mai Deltatt på kombinert UNINETT Sanntid/Lync samling 14-15. mai. Første dag var viet Sanntid med fokus på infrastruktur, arkitektur og status. Andre dag gikk til Lync med spesielt fokus på Lync som skytjeneste for sektoren

LMS-samling i Trondheim

Den 8. og 9. mai ble det som planlagt avholdt en samling på HiST i Trondheim, med deltakere fra UH-sektoren over hele landet. Formålet med samlingen var å dele erfaringer ved bruk av ulike LMS-systemer, og det ble uttrykt behov for en samarbeidsarena. En Agora-side er nå opprettet og

Digital eksamen prosjektmøte ved UiA

Prosjektgruppa for digital eksamen hadde sitt første store møte i Kristiansand ved UiA 14-15. mai 2014. Mange lokale piloter samles nå til et felles nasjonalt prosjekt. Stadig flere studenter får tilgang til digital eksamen, men det er langt igjen før alle har digital skole-eksamen på

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

eCampus er viktig for UH-sektoren - Jeg synes eCampus gjør en god jobb med å bidra til at UH-sektoren får en bærekraftig teknologisk infrastruktur for utdanning. Det er en god modell slik eCampus har lagt opp arbeidet med utprøving, utvikling og samarbeid med utdanningsinstitusjonene.