default logo

Status eCampus uke 5; samlinger m.m.

Deltatt på seminaret Legal aspects of Cloud Computing, organisert av UiOs senter for rettsinformatikk, og del av EU-prosjektet Confidential and compliant clouds.  Vi bidro med et foredrag om våre praktiske erfaringer med problemstillingen. Planlegging av eCampus-samling i Trondheim 14

eCampus-samling Samhandling og Opptak

Tirsdag 14 og onsdag 15 april organiserer eCampus en samling i Trondheim.  På programmet står informasjon og diskusjon omkring samhandling og opptak. Nærmere informasjon om program og logistikk kommer ila. februar, men sett av datoene allerede nå.

Status eCampus uke 1 – 4; digital eksamen m.m.

Digital eksamen: hvorfor tar digitalisering tid? Erfaringsseminar og leverandørpresentasjoner for digital eksamen ved HiOA 12-13. januar. Meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Leverandørpresentasjonen (dag 1) ga verdifull informasjon for sektoren om hvilke leverandører og løsnin

Status eCampus uke 50 – 52; webRTC m.m.

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen arrangerer todagers erfaringsseminar i Oslo den 12. og 13. januar 2015 for erfaringsutveksling og møte med aktuelle leverandører. Det er meget stor interesse for å delta. Ti leverandører ønsker å presentere seg og sine løsninger og det er over 10

Invitasjon/Invitation

(English version below) 29. januar samles universiteter og høgskoler på Gardermoen for å starte arbeidet med krav til digitalt læringsmiljø. Hva kan ditt firma bidra med som gjør læringsmiljøene bedre om 2-5 år? Ønsker du å presentere, ta kontakt med oss. I høst  lanserte UNINETT plan

Adobe Connect – oppgradering avlyst!

Den planlagte oppgraderingen til Adobe Connect 9.3.1 på fredag er avlyst. På grunn av en feil i whiteboard-funksjonen, og tilbakemeldinger fra våre kunder, velger vi å utsette oppgraderingen. Neste oppgradering vil bli versjon 9.4, og denne forventes tilgjengelig i løpet av våren 2015

eCampus & UNINETT Sanntid samling 2-4 desember

eCampus organiserte i samarbeid med UNINETTs Sanntidsgruppe en felles samling fra 2. til 4. desember på Gardermoen.  Dag 1 handlet om opptak, på dag 2 sto eCampus Samhandling på program og så gikk det over til den tekniske sanntidsinfrastrukturen på dag 3.  Samlingen ble besøkt av ca.

Adobe Connect 9.3 oppgradering

Vi planlegger å oppgradere webmøtetjenesten Adobe Connect (connect.uninett.no) fra versjon 9.2 til versjon 9.3. Selve oppgraderingen medfører maks. 1 dag nedetid, og vi planlegger å gjennomføre den fredag 19. desember. En backup-server er tilgjengelig for alle brukere mens oppgraderin

Status eCampus uke 49; samlinger m.m.

Gjennomført 3-dagers kombinert samling med eCampus og UNINETT Sanntid på Gardermoen. Samlingen ble tatt opp, opptakene og vil bli tilgjengelige via nettsiden for samlingen. Positive tilbakemeldinger på samlingen og mange gode innspill til arbeidet for 2015. Husk seminar om digital eks

Adobe Connect – feil på opptak

Det viser seg dessverre at det er noen problemer med lydkvaliteten på opptak av møter i Adobe Connect for øyeblikket. Lyden kan bli hakkete, og den kan forsvinne i deler av opptakene. Dette gjelder kun opptak av møterom, og ikke webmøter i Adobe Connect generelt. Problemet skyldes en