default logo

Status for eCampus uke 18; digital eksamen m.m.

Orientert om nasjonalt koordineringsprosjekt for digital eksamen på Nordforum, en nordisk samarbeidsgruppe innenfor studentinformasjonssystemer. Forespørsel under nasjonal terskelverdi om konsulentbistand for prosessbeskrivelse og IKT-arkitektur for digital eksamen er sendt ut til 5 l

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Wolf – webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag Avdelingen for IT (ITA) ved Universitetet i Tromsø har utviklet en webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag for realfag. Første versjon har vært i produksjon i ett år. En ny versjon er på trappene med muligheter for Multiple Choi

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Teknologiskiftet krever bedre fellesløsninger Avdeling for IT (ITA) ved Universitetet i Tromsø varsler om en ny kurs, et teknologiskifte er i emning. De digitale innfødte er på vei inn i høyere utdanning, og de velger i større grad selv sitt utstyr og de forventer på få tilgang på IT-

Mediasite 7 hos UNINETT klar til bruk

Siden i fjor sommer har vi jobbet med å utvide kapasiteten til videotjenestene våre og da spesielt Mediasite som har hatt en veldig stor økning i bruk siden vi introduserte tjenesten i starten av 2012. Utvidelsen har vært sett i sammenheng med Mediasite versjon 7 som nettopp er sluppe

Status eCampus uke 17; besøk hos UiN m.m.

Gjennomført besøk hos Universitetet i Nordland i tilknytning til eCampus-«turné» - seminar med 30 forelesere om bruk av eCampus-tjenester - møte med ledelsen - møte med KOLT, kompetansesenteret for læring og teknologi - møte med læringssenter/bibliotek Online møte med Appear.in, en ne

Status eCampus uke 15 – 16: MOOC m.m.

Holdt MOOC-presentasjon på UiBs IT-forum. Det var interessante diskusjoner både fra IT-folket og deres gjester rundt DigUiB (den store digitaliseringssatsingen ved UiB), sikkerhetsaspekter ved bruk av Internett og skytjenester. Det blir spennende å følge utviklingen i Bergen videre. D

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen etablert

På vegne av eCampus prioriteringsråd har UNINETT fått i mandat å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universiteter og høgskoler.  Alle statlige universiteter og høgskoler er invitert til å delta i arbeidet. Det er etablert et nasjonalt prosjekt for arbeidet. Stor delt

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Ny infrastruktur på plass - Vi er i akkurat i disse dager i ferd med å foreta en overgang fra gammel til ny IT-infrastruktur ved høyskolen. Vi investerer betydelige midler for at høyskolen skal ha en infrastruktur som gjør det mulig å være med i den spennende utviklingen som blant ann

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med