default logo

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Status eCampus uke 14; digital eksamen m.m.

Monica Steneng går inn i eCampus-teamet fra 30. april. Hun er utdannet økonom, og skal hjelpe oss med tjenesteforvaltning, utrulling, skytjenester og samarbeid. Hun har erfaring fra tilrettelegging og utrulling av e-faktura langs kysten. Vi ønsker henne velkommen! Holdt presentasjon p

Status eCampus uke 12 – 13; skytjenester m.m.

Deltatt på workshop om skytjenester og delt erfaringer fra etablering av Box som første internasjonale skytjeneste for UH-sektoren. Deltatt på Difis digitaliseringsfrokost om risikovurderinger av skytjenester og delt erfaringer fra Box. Orientert UHRs Administrasjonsutvalg om digital

Med blikk på: Digital eksamen

Integrasjonsarbeidet er i full gang Snorre Løvås er ansatt i Uninett og skal bruke en halve stillingen til eCampus for å jobbe med integrasjonsplattformer knyttet til digital eksamen. Det første integrasjonsgrensenittet mot FS er allerede ferdig utarbeidet. Målet er å få en sammenheng

Webinar om forelesningsopptak

Thorleif Hallén fra eCampus skal sammen med Leon Huijbers, Technical University of Delft, holde webinar torsdag 3. april kl 15-16 om kosteffektive forelesningsopptak. Se invitasjon for mer detaljer: M&L Webinar: Cost-Effectiveness in Lecture Capture – finding ways to reduce costs

Med blikk på: Digital eksamen

NTNU – starter forsiktig   Nasjonal koordinator for digital eksamen, Freddy Barstad, har invitert seg selv til NTNU for å orientere om den nye prosjektgruppa, samt om intensjonsavtalen som er inngått med to leverandører om digital eksamen. - Jeg skal koordinere arbeidet, me

eCampus 2013: årsrapport

eCampus legger til rette for systematisk digitalisering, med vekt pa? god bruk av teknologi for a? sikre bedre undervisning. Spesifikasjoner for utstyr til undervisningsrom, innkjøpsavtaler og felles drift av tjenester gir et helhetlig løft. De nasjonale tjenestene som var etablerte i

LMS-samling i mai, datoforslag

Universitetene og høgskolene har bedt Uninett om regelmessig å samle UH-sektoren til leverandøruavhengige LMS-møter. Vårens møte blir i mai, trolig i Trondheim. Vi tar sikte på å få til en 2-dagers LMS-samling før sommeren og foreslår 8.-9. mai og med en alternativ dato 14.-15. mai. K

Med blikk på: Digital eksamen

Uninett får innovasjonbistand fra NHO og KS - Vi ønsker å fremme innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Samtidig ser vi på hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge anskaffelsesprosesser på en slik måte at det stimulere til mer innovasjon og framtidsrettede løsninger,

Med blikk på: Høgskulen i Volda

Nytt web-basert studie med eget studio Høgskulen i Volda har bygd et eget studio for sitt nettstudiet, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Utdannelsen er det første profesjonsstudiet ved høyskolen som har det meste av undervisning i sanntid på nett, ved hjelp av Adobe Connect