default logo

Status eCampus uke 43-44; NOKIOS m.m.

NOKIOS-konferansen i Trondheim om IT i offentlig sektor førte flere interessante samtalepartnere til byen, noe som vil vises igjen i planer for arbeid i 2015. Deltatt på møte i eCampus Nord onsdag 29.10 med diskusjon om videre arbeid. Deltatt på studiesjefsamling i Bergen og orientert

Statistikk for tjenester

Det er vanskelig å vurdere bruk og nytte av en tjeneste dersom tall og andre data mangler. Læresteder er f.eks. ofte interesserte i tall som kan brukes for beregning av budsjett. Kontaktpersoner vil gjerne lære mer om bruksmønster og om f.eks. kursing på en gitt tjeneste har en effekt

«Min Relay»

Som mange har fått med seg tilbyr vi en egenutviklet støttetjeneste for TechSmith Relay som vi kaller «Min Relay». Denne tjenesten gir deg bedre oversikt over innhold du har produsert i TechSmith Relay, gjør det lettere å laste ned kildefiler samt dele innhold med andre. S

Status oppdatering:

Helga 28-29 september 2014 oppdaterte vi til siste versjon av TechSmith Relay (fra 4.3.1 til 4.4.1) og samtidig økte vi kapasiteten til denne meget populære tjenesten betraktelig. Nytt navn, samme produkt I ny versjon bytter Camtasia Relay navn til TechSmith Relay, og du vil se at vi

My Mediasite

I sommer gikk eCampus til innkjøp av en lisens for My Mediasite som dekker alle norske UH-institusjoner som benytter Mediasite-tjenesten vår. Lisensen varer ut eCampus’ programperiode, altså ut 2016. My Mediasite er Mediasites sluttbrukerportal der forelesere og studenter kan or

Status eCampus uke 41 – 42; statsbudsjettet m.m.

Statsbudsjettet for 2015 inneholder 15 millioner kroner til eCampus-arbeid, i tråd med programforslaget Høgskolen i Østfold (HiØ) tok imot eCampus 14. okrtober til samling med ledergruppen, workshop for lærere og samling med IT-avdelingen.  HiØ har en klar strategi med virksomhetsmål

BI Learning Lab 2 år

I dag er det to år siden BI Learning Lab ble offisielt åpnet med mottoet: Improving student learning – Making faculty happy Vi gratulerer med dagen! BI Learning Lab er BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. I praksis vil det si en plass der forelesere k

Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) er nå i samtaler med Inspera for å kunne ta i bruk deres verktøy for digital eksamen. Det er foreløpig ikke skrevet noen kontrakt, men høgskolen har ambisjon å kunne gjennomføre en pilot ved eksamen våren 2015. Les hele saken på www.uninett.no

Europeisk konferanse neste vår?

Det skjer mye eCampus-relatert arbeid nasjonalt og internasjonalt. Den europeiske sammenslutningen av forskningsnett, TERENA, skal ha konferanse i Porto 15-18 juni 2015, og er ute med Call for Paper med frist 28. november. De etterlyser forslag til presentasjoner og artikler knyttet t

TechSmith Relay oppdatert

TechSmith Relay ble oppdatert til v.4.4.1 helga 27-28 september og uke 40 var derfor første uke med nytt oppsett. Som alltid har ny versjon introdusert noen endringer som påvirker våre støttetjenester rundt Relay. Vi har fikset de fleste av disse, med unntak av Min Relay som for tiden