default logo

Status eCampus uke 10 og 11; Box m.m.

Box-tjenesten lansert, se nyhetssak på www.uninett.no. Tjenestebeskrivelse og bestillingsinformasjon finnes på www.uninett.no/box. Supportinformasjon på support.ecampus.no/box. Møte med Høgskolen i Lillehammer, møtte både IT-avdelingen, studieledermøtet og ledelsen. Mange gode diskusj

Tilgang til nye lærings- og MOOC-plattformer

BIBSYS og UNINETT har i dag sendt et felles brev til universiteter og høgskoler om tilgang til læringsplattformer og MOOC-plattformer.  Det er vår oppfatning at norske universitet og høgskoler vil være tjent med at det gjøres en felles avtale med leverandøren rundt utprøving av Canvas

Bibsys har gjort edX tilgjengelig for Norske universiteter og høgskoler

  BIBSYS har nå gjort edX tilgjengelig for universitet og høgskoler. Dette er en tidlig installasjon og det vil bli gjort forbedringer løpende. De vil etter hvert gjøre en annen installasjon tilgjengelig for de som vil levere kurs via edX. Dersom du ønsker å prøve ut edX som kurs

Status eCampus uke 9; utrulling av tjenester m.m.

Vi er klare for en runde med besøk på institusjoner i forbindelse med utrulling av tjenester. Forberedelsene har bl.a. inkludert utforming av materiell, retorikk-kurs og gjennomgang av dokumentasjon. Mer informasjon om kampanjen på www.ecampus.no/takk. Vi har fått flere spørsmål om pr

UNINETT eCampus på turné

De ansatte i UNINETT eCampus vil denne våren og i tiden fremover legge ut på turné:   - Vi ønsker å motivere fagmiljøene på universitetene og høyskolene i større grad til å bruke de tjenestene som institusjonene er i besittelse av. Vi har et inntrykk av at de tjenestene som kjøpe

Med blikk på: Høgskolen i Oslo og Akershus

Økt læring med strategisk bruk av teknologi   I fjor startet HIOA sitt eget eCampus-program med sikte på å styrke kvaliteten og læringsutbytte ved bruk av teknologi. - Vi har lovet og stort sett levert, forklarer  prosjektleder Tengel Sandtrø i eCampus-programmet ved Høgskolen i

Med blikk på: Høgskolen Stord/Haugesund

Digitale samhandlingsaktiviteter   - Samfunnet er i endring med stadig mer bruk av teknologi. Vi har lenge brukt mye teknologi ved høyskolen med streaming og fjernundervisning i noen studier. Nå ønsker vi i større grad å nå bredere og videreutvikle pedagogikken i e-læring for hel

Nedetid Camtasia Relay PILOT lørdag 22.02.14

Grunnet omfattende systemarbeid vil avspilling som er  produsert med Camtasia Relay PILOT kunne oppleves som ustabilt lørdag 22.02.2014. Vi beklager problemene dette medfører.   Dette gjelder ikke Camtasia Relay produksjonstjeneste, men kun AVSPILLING av gamle videoer produsert m

Opptakssamling 14.02.14

Den 14. Februar 2014 arrangerte vi samling for de av dere som driver med opptak av forelesninger og akademisk innhold. Rundt 20 personer fra sektoren var samlet, men om du ikke var tilstede kan du se opptak her (Vi beklager dårlig lyd på opptakene, det ble benyttet en bordmikrofon): &

Status eCampus uke 7: EMOOCS m.m.

Deltatt på EMOOCS-konferansen  i Lausanne 11-13. februar. Mange norske universiteter og høgskoler jobber nå med MOOC, mens MOOC-konseptene er i støpeskjeen internasjonalt. Det var interessant å se at tidlige erfaringer ble delt av europeiske og amerikanske aktører, og at MOOC i stor g