default logo

Status eCampus uke 21-22: nye tjenesteansvarlige m.m.

Presentert prosjektet for digital eksamen på NTNUs IKT-seminar. Ny tjenesteansvarlig Mediasite: Lars Kviteng Ny tjenesteansvarlig Relay: Monica Steneng Nytt nyhetsbrev ute. Jan Meijer tildelt internasjonal pris for arbeidet med FileSender.

Europa priser Jan Meijer og FileSender

Jan Meijer er tildelt prisen «Research and Education Networking Community Award» fra de europeiske forskningsnettene for sitt arbeid med FileSender. Han får prisen både for å lede arbeidet med å utvikle en nyttig tjeneste som er i vid bruk, og for å bygge internasjonalt sa

Status eCampus uke 20: samlinger

  Prosjektmøte for digital eksamen i Kristiansand 14-15. mai Deltatt på kombinert UNINETT Sanntid/Lync samling 14-15. mai. Første dag var viet Sanntid med fokus på infrastruktur, arkitektur og status. Andre dag gikk til Lync med spesielt fokus på Lync som skytjeneste for sektoren

LMS-samling i Trondheim

Den 8. og 9. mai ble det som planlagt avholdt en samling på HiST i Trondheim, med deltakere fra UH-sektoren over hele landet. Formålet med samlingen var å dele erfaringer ved bruk av ulike LMS-systemer, og det ble uttrykt behov for en samarbeidsarena. En Agora-side er nå opprettet og

Digital eksamen prosjektmøte ved UiA

Prosjektgruppa for digital eksamen hadde sitt første store møte i Kristiansand ved UiA 14-15. mai 2014. Mange lokale piloter samles nå til et felles nasjonalt prosjekt. Stadig flere studenter får tilgang til digital eksamen, men det er langt igjen før alle har digital skole-eksamen på

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

eCampus er viktig for UH-sektoren – Jeg synes eCampus gjør en god jobb med å bidra til at UH-sektoren får en bærekraftig teknologisk infrastruktur for utdanning. Det er en god modell slik eCampus har lagt opp arbeidet med utprøving, utvikling og samarbeid med utdanningsinstitusj

Norsk UH-sektor på UNLEASH 2014

Da den årlige brukerkonferansen for Mediasite ble avholdt i Madison, Wisconsin i slutten av april, så var det med god representasjon fra Norge. Konferansen, som ble avholdt på Monona Terrace community and convention centre, samlet mediasite-interesserte fra hele verden over 3 dager fo

Lær Adobe Connect på iPaden din

På oppdrag fra eCampus har KOLT ved Universitetet i Nordland laget en rekke opplæringsvideoer for Adobe Connect. Disse videoene, som du finner på Support, ble meget bra (Det er også en rekke tilhørende PDF-filer tilknyttet videoene). Atle Kristensen på KOLT har også laget en iBook av

Status eCampus uke 19; Tekped m.m.

Deltatt på Tekped 2014 ved NTNU og lært mye om arbeidet med bruk av eCampus-relaterte tjenester. Thorleif Hallén holdt innlegg om eCampus-tjenester og databank for læringsressurser. Fagruppen som jobber med krav til infrastruktur for digital eksamen har gjennomført sin første samling.

Stor aktivitet på standardiseringsarbeid

De som interesserer seg for læringsteknologi og standardisering går inn i en travel tid, det er en rekke møter på feltet før det blir sommerferie. Se oversikt fra IKT-senteret: Læringsteknologistandardisering – Møter, seminarer og aktiviteter de nærmeste månedene Et emne som blir tatt