default logo

Nedetid Camtasia Relay PILOT lørdag 22.02.14

Grunnet omfattende systemarbeid vil avspilling som er  produsert med Camtasia Relay PILOT kunne oppleves som ustabilt lørdag 22.02.2014. Vi beklager problemene dette medfører.   Dette gjelder ikke Camtasia Relay produksjonstjeneste, men kun AVSPILLING av gamle videoer produsert m

Opptakssamling 14.02.14

Den 14. Februar 2014 arrangerte vi samling for de av dere som driver med opptak av forelesninger og akademisk innhold. Rundt 20 personer fra sektoren var samlet, men om du ikke var tilstede kan du se opptak her (Vi beklager dårlig lyd på opptakene, det ble benyttet en bordmikrofon): &

Status eCampus uke 7: EMOOCS m.m.

Deltatt på EMOOCS-konferansen  i Lausanne 11-13. februar. Mange norske universiteter og høgskoler jobber nå med MOOC, mens MOOC-konseptene er i støpeskjeen internasjonalt. Det var interessant å se at tidlige erfaringer ble delt av europeiske og amerikanske aktører, og at MOOC i stor g

Status eCampus uke 6: digital eksamen m.m.

Invitasjon til deltakelse i nasjonalt prosjekt for digital eksamen sendt til studiesjefer ved alle Statlige universiteter og høgskoler. Orienteringsmøte om nasjonalt prosjekt for digital eksamen avholdes ved Universitetet i Oslo torsdag 13. februar 2014. Deltatt på Mediasite European

Nedetid Camtasia Relay PILOT

Det vil være nedetid på serveren som leverer videoer som ble laget med Camtasia Relay PILOTEN torsdag 13. Februar mellom 16.00 og 19.00. Piloten er som stengt for nye opptak, men allerede produserte opptak vil bli berørt ved at man ikke kan spille av disse. Camtasia Relay-tjenesten vå

Orienteringsmøte om nasjonalt eCampus-prosjekt for Digital eksamen

For felles nasjonalt eCampus-prosjekt om Digital eksamen holdes  et orienteringsmøte ved Universitetet i Oslo torsdag 13. februar 2014, kl. 12.00 – 14.30. Velkommen til UiO og Ole Johan Dahls Hus (informatikkbygget i Forskningsparken), seminarrom 2269 Python. Finn fram: http://w

Felles nasjonalt eCampus-prosjekt om Digital eksamen

På vegne av eCampus prioriteringsråd skal UNINETT/Digital eksamensgruppa koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universitet og høgskoler.  Det skal etableres et nytt felles prosjekt, og aktuelle representanter fra institusjonene inviteres til å bidra inn i dette felles p

Status eCampus uke 5; web-rtc m.m.

Møte med Universitetet i Nordland rundt opplæringsmaterialer for Adobe Connect. Se siste arbeidsversjoner av videomateriell. Materialet er nå nærmest ferdigstilt, vi venter på tilhørende PDFer og setter så i gang med å legge det ut på en strukturert måte på support.ecampus.no. Levert

Status uke 4; standarder for e-læring m.m.

Møte om e-læringsstandarder med Senter for IKT i utdanningen som leder nasjonal standardiserings-arbeidsgruppe. Det er få universiteter og høgskoler involverte i arbeidet, mens det er mange aktører fra videregående og grunnskoler. IKT-senteret har laget en skreddersydd oversikt over r

Vellykket AV-samling

AV-samling 15.01 Onsdag 15.01 gjenomførte eCampus en AV-samling på Gardemoen. Hovedtemaet på samlingen var den nye rammeavtalen for AV-utstyr som ble signert i November 2013 og å gi de leverandørene på den nye avtalen en mulighet å presentere seg ovenfor UH-sektoren. Det var stor intr