default logo

Status eCampus uke 35; økt bruk av video m.m.

Forberedelser til prioriteringsrådsmøte for eCampus torsdag 4. september, blant annet notat om hvor arbeidet står i dag. Mediasite oppdatert til versjon 7.0.13 Flyttet over siste Mediasite 6 institusjon – de er nå bare en dns-endring unna Mediasite 7 Doblet antall workers (trans

Oppgradering Adobe Connect gjennomført

I sommer ble det gjennomført to oppgraderinger av Adobe connect, fra versjon 9.0.x til 9.2.2. Dette er mindre oppdgraderinger av systemet, som tar sikte på forbedring og ny funksjonalitet. Her er en oppsummering av noen av de nye funksjonene du finner i Adobe Connect 9.1: – Pass

Status eCampus uke 33-34; leverandørmøter m.m.

Besøk hos Norgesuniversitetet for samtaler om videre samarbeid til beste for fleksibel utdanning. Besøk hos UiTs IT-avdeling, fikk presentert mye interessant arbeid. Storskala tilrettelegging for IKT-bruk i undervisning sto på dagsorden, vi fikk diskutert en rekke konkrete spørsmål, o

Nye Mediasiteopptakere fra Sonic Foundry

Sonic Foundry lanserer i disse dager sin nye opptaker RL100. Dette er en enklere og rimeligere opptaker enn det vi er vant til fra andre opptakere. Med lanseringen av RL100 bør det være mulig å få opptaksafasiliteter i flere auditorier og klasserom. Datablad for RL100 finner dere her.

Digitalisering av skoleeksamen – en veiledning

Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har publisert en veileder knyttet til digitalisering av skoleeksamen. Et viktig bidrag er definisjon av en rekke begreper: Digital vurdering: Alle vurderingsformer som har en digital arbeidsflyt, og digital prøving av studenten. Dette ua

eCampus status uke 32; digital eksamen m.m.

Forberedelse og planlegging av en-til-en møter med et stort antall leverandører innenfor digital eksamen i uke 34. I gang med etablering av avtalestruktur for digital eksamen. Planlegger workshop for digital arbeidsflyt. Dialogkonferansen for digital eksamen omtalt hos Nasjonalt progr

Støtte fra Innovasjon Norge til helhetlig løsning for digital eksamen

Norske universiteter og høgskoler samarbeider om å utvikle løsninger for digital eksamen. Dette skjer gjennom et felles prosjekt i regi av UNINETT. Prosjektet har tatt initiativ til utvikling av en helhetlig løsning for digital eksamen. Det er inngått en intensjonsavtale med Inspera A

Status eCampus uke 25 – 26; MOOC m.m.

MOOC-utvalget har levert sin rapport (NOU 2014:5) til regjeringen. Ny presentasjon rundt standardiseringsarbeid og MOOC. Feide øker støtten til digital eksamen, men trenger informasjon om når det er eksamen. Arbeidsgruppe Digital arbeidsflyt: Arbeidet med å vurdere og beskrive en helh

Oppgradering Adobe Connect tjeneste medfører nedetid

UNINETTs Adobe Connect tjeneste oppgraderes til ny maskinvare og ny programvareversjon. Det medfører nedetid. Mandag 30. juni: databasene oppgraderes.  Tjenesten utilgjengelig hele dagen Tirsdag 1. juli: mulig nedetid i tilfelle arbeidet på 30. juni ikke ble ferdigstilt Tirsdag 8. jul

Mediasite i Fokus – Unleash 2014

Et reisebrev fra en «First time Attendee» på Unleash 2014: Unleash er Mediasite by Sonic Foundrys  brukerkonferanse som arrangeres i Madison, Wisconsin, USA. Mediasite har arrangert konferanse for brukere fra hele verden hvert år siden den første gikk av stabelen i 2007. Årets konfera