default logo

TechSmith Relay oppdatert

TechSmith Relay ble oppdatert til v.4.4.1 helga 27-28 september og uke 40 var derfor første uke med nytt oppsett. Som alltid har ny versjon introdusert noen endringer som påvirker våre støttetjenester rundt Relay. Vi har fikset de fleste av disse, med unntak av Min Relay som for tiden

Status eCampus uke 40; beste praksis for digital eksamen m.m.

Arbeidsgruppen for fysisk infrastruktur på digital eksamen har sendt utkast til fagspesifikasjon på høring. Informasjon foreligger om bruk av beste praksis fagspesifikasjoner for digital eksamen. Med blikk på: digital eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Med blikk på: digital

Status eCampus uke 39; webRTC m.m.

Presentasjon av arbeidet med digital eksamen på NORDUnet-konferansen, under sesjon om digital eksamen der også dansker og islendinger arbeider med å kutte papiret Nordisk webRTC-workshop i Uppsala, med diskusjoner om hva som er veien framover og om når det blir teknologiskifte for web

Med blikk på: digital eksamen ved HiST

– Vi står på for digital eksamen Tekst: Greta Dalen Høgskolen i Sør-Trøndelag har allerede gjennomført 40 eksamener digitalt, med om lag 1500 kandidater. I høst har alle avdelingene ved høgskolen fått en invitasjon til å delta i fortsettelsen av utprøving av verktøy som gjør det

Opptakssamling i Grimstad 30.9-1.10

Video-arbeidsgruppa fra eCampus samles i to dager ved Universitetet i Agders campus i Grimstad for å arbeide med videoproduksjon utenfor auditoriet, og se på konkrete løsninger og utfordringer. Samlingen går fra lunsj til lunsj, og inkluderer omvisning ved UiA Grimstad. Emner omhandle

Digital eksamen – kutt papiret

Studentene vil ikke vente lenger, de vil ha digital eksamen nå. Myndigheter og institusjoner innenfor høyere utdanning i Norden prøver å møte dette kravet. På sesjonen om digital eksamen under NORDUnet-konferansen 2014 ble erfaringer og planer fra Norge, Danmark og Island delt og disk

Status eCampus uke 38; video i undervisning m.m.

Tur til Utrecht og Delft tekniske universitet med deltakere fra Campus Kristiania, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Besøkte MediaMission, en del av Sonic Foundry, som er i ferd med å bygge opp et eget supportsenter for Mediasite i Europa. Slipper problem

Status eCampus uke 36-37; prioriteringsråd m.m.

Prioriteringsrådet for eCampus hadde møte i Bergen torsdag 4.9 på UiB. Arbeidet med DigUiB-programmet ble presentert, som et av de viktige digitaliseringstiltakene eCampus samarbeider med. eCampus-arbeidet er halvveis, og vi gjorde opp status for innsatsen. Det var en entydig tilbakem

Status eCampus uke 35; økt bruk av video m.m.

Forberedelser til prioriteringsrådsmøte for eCampus torsdag 4. september, blant annet notat om hvor arbeidet står i dag. Mediasite oppdatert til versjon 7.0.13 Flyttet over siste Mediasite 6 institusjon – de er nå bare en dns-endring unna Mediasite 7 Doblet antall workers (trans

Oppgradering Adobe Connect gjennomført

I sommer ble det gjennomført to oppgraderinger av Adobe connect, fra versjon 9.0.x til 9.2.2. Dette er mindre oppdgraderinger av systemet, som tar sikte på forbedring og ny funksjonalitet. Her er en oppsummering av noen av de nye funksjonene du finner i Adobe Connect 9.1: – Pass