default logo

Med blikk på: Mediasite

My Mediasite – gir god kvalitet og kontroll - Uninett eCampus ønsker og stimulere sektoren til økt brukt av My Mediasite, derfor har vi gitt UH-sektoren muligheter til å teste ut My Mediasite gratis i prøveperioden. Vi tror at færre hadde tatt sjansen på å prøve ut tjenesten hvis den

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Dataspill med individuell vurdering og oppfølging   Universitetet i Stavanger har utarbeidet et spill for å hjelpe sykepleierstudentene til å klare eksamen i legemiddelregning. Både nasjonalt og internasjonalt er det stor strykprosent i dette emnet. - Det er et høyt stressnivå bl

Med blikk på: SUHS-konferansen

Hvordan løse identitetsutfordringene?   Det blir stadig flere utenlandske studenter og ansatte ved norske universitet og høyskoler. De digitale systemer som FS, SAP og læringsplattformer baserer seg på personnummer for identifisering. De utenlandske studentene og ansatte skifter

Status uke 48; planer for 2014 m.m.

Detaljplanlegging av aktiviteten i 2014, en oversikt kommer i neste nummer av Uninytt. I gang med etablering av arbeidsgrupper innenfor arbeidet med digital eksamen. Opprettet arbeidsgruppe for felles integrasjonskrav til FS. Møte med BIBSYS om status og videre arbeid med Mina. Begynt

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Eksamen er et viktig pedagogisk redskap - Eksamen er det sterkeste pedagogiske redskapet som en underviser råder over. Det er også en sterk motivasjonsfaktor for studentene. En må tydeliggjøre de faglige kvalitetsstandarder og bruke eksamen riktig. Eksamen blir digitalisert fordi unde

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Nye eksamensformer bør innføres med digital eksamen - Hvorfor ønsker studentene å bruke pc på eksamen? Jo, fordi de er et arbeidsredskap. Det er et skriveredskap som studentene er vant til å bruke blant annet fra videregående skole. Skal vi etterkomme studentenes krav, så må vi bort f

Status uke 47; AV-samling m.m.

Planlegger oppstartssamling for ny AV-avtale på Gardermoen 15. januar. Møte med BIBSYS for å koordinere uthenting av FS-data for ulike tjenester Møte med UiT om integrasjon mellom Mediasite og Equella Prioriteringsrådsmøte for eCampus gjennomført Teknisk oppkobling av Box gjennomført

Oppstartssamling ny AV-avtale

I forbindelse med at det er signert nye rammeavtaler for AV-utstyr så arrangerer UNINETT en oppstartssamling der man får mulighet til å bli kjent med nye og gamle leverandører, høre mer om avtalen og hva som er nytt i relevante fagspesifikasjoner (UFS). Detaljene for samlingen er ikke

Status uke 46 – digital eksamen m.m.

Deltatt med presentasjon på UHR og Norgesuniversitetets seminar om digital vurdering og eksamen Universitetet i Bergen. Meget stor interesse og oppslutning om seminaret og det er en forventning blant UH-institusjonene om å få på plass løsninger for digital eksamen raskt. Enighet om at

Camtasia Relay oppdatert

Både ny og pilotversjon av Camtasia Relay Server har nylig blitt oppdatert til siste versjon. Om du bruker OSX Mavericks *må* du laste ned ny versjon av programvare for at Relay skal fungere. For alle andre anbefaler vi også å oppgradere programvare til siste versjon. Programvare last