default logo

Status eCampus uke 41 – 42; statsbudsjettet m.m.

Statsbudsjettet for 2015 inneholder 15 millioner kroner til eCampus-arbeid, i tråd med programforslaget Høgskolen i Østfold (HiØ) tok imot eCampus 14. okrtober til samling med ledergruppen, workshop for lærere og samling med IT-avdelingen.  HiØ har en klar strategi med virksomhetsmål

BI Learning Lab 2 år

I dag er det to år siden BI Learning Lab ble offisielt åpnet med mottoet: Improving student learning – Making faculty happy Vi gratulerer med dagen! BI Learning Lab er BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. I praksis vil det si en plass der forelesere k

Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) er nå i samtaler med Inspera for å kunne ta i bruk deres verktøy for digital eksamen. Det er foreløpig ikke skrevet noen kontrakt, men høgskolen har ambisjon å kunne gjennomføre en pilot ved eksamen våren 2015. Les hele saken på www.uninett.no

Europeisk konferanse neste vår?

Det skjer mye eCampus-relatert arbeid nasjonalt og internasjonalt. Den europeiske sammenslutningen av forskningsnett, TERENA, skal ha konferanse i Porto 15-18 juni 2015, og er ute med Call for Paper med frist 28. november. De etterlyser forslag til presentasjoner og artikler knyttet t

TechSmith Relay oppdatert

TechSmith Relay ble oppdatert til v.4.4.1 helga 27-28 september og uke 40 var derfor første uke med nytt oppsett. Som alltid har ny versjon introdusert noen endringer som påvirker våre støttetjenester rundt Relay. Vi har fikset de fleste av disse, med unntak av Min Relay som for tiden

Status eCampus uke 40; beste praksis for digital eksamen m.m.

Arbeidsgruppen for fysisk infrastruktur på digital eksamen har sendt utkast til fagspesifikasjon på høring. Informasjon foreligger om bruk av beste praksis fagspesifikasjoner for digital eksamen. Med blikk på: digital eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Med blikk på: digital

Status eCampus uke 39; webRTC m.m.

Presentasjon av arbeidet med digital eksamen på NORDUnet-konferansen, under sesjon om digital eksamen der også dansker og islendinger arbeider med å kutte papiret Nordisk webRTC-workshop i Uppsala, med diskusjoner om hva som er veien framover og om når det blir teknologiskifte for web

Med blikk på: digital eksamen ved HiST

– Vi står på for digital eksamen Tekst: Greta Dalen Høgskolen i Sør-Trøndelag har allerede gjennomført 40 eksamener digitalt, med om lag 1500 kandidater. I høst har alle avdelingene ved høgskolen fått en invitasjon til å delta i fortsettelsen av utprøving av verktøy som gjør det

Opptakssamling i Grimstad 30.9-1.10

Video-arbeidsgruppa fra eCampus samles i to dager ved Universitetet i Agders campus i Grimstad for å arbeide med videoproduksjon utenfor auditoriet, og se på konkrete løsninger og utfordringer. Samlingen går fra lunsj til lunsj, og inkluderer omvisning ved UiA Grimstad. Emner omhandle

Digital eksamen – kutt papiret

Studentene vil ikke vente lenger, de vil ha digital eksamen nå. Myndigheter og institusjoner innenfor høyere utdanning i Norden prøver å møte dette kravet. På sesjonen om digital eksamen under NORDUnet-konferansen 2014 ble erfaringer og planer fra Norge, Danmark og Island delt og disk