default logo

Opptakssamling i Grimstad 30.9-1.10

Video-arbeidsgruppa fra eCampus samles i to dager ved Universitetet i Agders campus i Grimstad for å arbeide med videoproduksjon utenfor auditoriet, og se på konkrete løsninger og utfordringer. Samlingen går fra lunsj til lunsj, og inkluderer omvisning ved UiA Grimstad. Emner omhandle

Digital eksamen – kutt papiret

Studentene vil ikke vente lenger, de vil ha digital eksamen nå. Myndigheter og institusjoner innenfor høyere utdanning i Norden prøver å møte dette kravet. På sesjonen om digital eksamen under NORDUnet-konferansen 2014 ble erfaringer og planer fra Norge, Danmark og Island delt og disk

Status eCampus uke 38; video i undervisning m.m.

Tur til Utrecht og Delft tekniske universitet med deltakere fra Campus Kristiania, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Besøkte MediaMission, en del av Sonic Foundry, som er i ferd med å bygge opp et eget supportsenter for Mediasite i Europa. Slipper problem

Status eCampus uke 36-37; prioriteringsråd m.m.

Prioriteringsrådet for eCampus hadde møte i Bergen torsdag 4.9 på UiB. Arbeidet med DigUiB-programmet ble presentert, som et av de viktige digitaliseringstiltakene eCampus samarbeider med. eCampus-arbeidet er halvveis, og vi gjorde opp status for innsatsen. Det var en entydig tilbakem

Status eCampus uke 35; økt bruk av video m.m.

Forberedelser til prioriteringsrådsmøte for eCampus torsdag 4. september, blant annet notat om hvor arbeidet står i dag. Mediasite oppdatert til versjon 7.0.13 Flyttet over siste Mediasite 6 institusjon – de er nå bare en dns-endring unna Mediasite 7 Doblet antall workers (trans

Oppgradering Adobe Connect gjennomført

I sommer ble det gjennomført to oppgraderinger av Adobe connect, fra versjon 9.0.x til 9.2.2. Dette er mindre oppdgraderinger av systemet, som tar sikte på forbedring og ny funksjonalitet. Her er en oppsummering av noen av de nye funksjonene du finner i Adobe Connect 9.1: – Pass

Status eCampus uke 33-34; leverandørmøter m.m.

Besøk hos Norgesuniversitetet for samtaler om videre samarbeid til beste for fleksibel utdanning. Besøk hos UiTs IT-avdeling, fikk presentert mye interessant arbeid. Storskala tilrettelegging for IKT-bruk i undervisning sto på dagsorden, vi fikk diskutert en rekke konkrete spørsmål, o

Nye Mediasiteopptakere fra Sonic Foundry

Sonic Foundry lanserer i disse dager sin nye opptaker RL100. Dette er en enklere og rimeligere opptaker enn det vi er vant til fra andre opptakere. Med lanseringen av RL100 bør det være mulig å få opptaksafasiliteter i flere auditorier og klasserom. Datablad for RL100 finner dere her.

Digitalisering av skoleeksamen – en veiledning

Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har publisert en veileder knyttet til digitalisering av skoleeksamen. Et viktig bidrag er definisjon av en rekke begreper: Digital vurdering: Alle vurderingsformer som har en digital arbeidsflyt, og digital prøving av studenten. Dette ua

eCampus status uke 32; digital eksamen m.m.

Forberedelse og planlegging av en-til-en møter med et stort antall leverandører innenfor digital eksamen i uke 34. I gang med etablering av avtalestruktur for digital eksamen. Planlegger workshop for digital arbeidsflyt. Dialogkonferansen for digital eksamen omtalt hos Nasjonalt progr