default logo

MOOC til Norge, MOOC-utvalgets rapport

Nye digitale læringsformer i høyere utdanning MOOC-utvalget overleverte 16. juni sin innstilling til regjeringen. Kunnskapsministeren tok imot rapporten, der det skisseres en rekke anbefalinger både til UH-sektoren og til regjeringen. Rapporten drøfter hvordan MOOC som er nettbasert,

Digitalt læringsmiljø på SUHS-konferansen 2014

Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd er hovedtittel på konferansen som arrangeres 5. og 6.november 2014 i Trondheim. Konferansen er den sjette i rekken, og tid, tidsbruk og tidstyver knyttet til administrative IKT-systemer i UH-sektoren står sentralt ved å

Status eCamus uke 23 – 24; videoinfrastruktur m.m.

Møte 11. juni i prioriteringsrådet for eCampus. Hovedsak var diskusjon knyttet til arkitektur for fleksibel utdanning, og det var stor enighet om at digital eksamen må prioriteres høyt i tiden framover. Prosjektplanen for arbeidet med digital eksamen ble lagt fram til orientering. Vid

Videoinfrastruktur, status og planer

Thorleif har laget en oppsummering av videoinfrastruktur, og hva som er status akkurat nå Utbygging av eCampus videoinfrastruktur   To hovedpunkter fra notatet er eCampus har nå en infrastruktur som skalerer for trafikkvekst ut 2016. Gjennom de siste 9 mnd har eCampus investert b

MOOC, digital eksamen og forskningsdata på NORDUnet-konferansen

Programmet på NORDUnet-konferansen 2014, 23. til 25. september i Uppsala, preges av læringsteknologi og digitalisering av forskning og høyere utdanning. Konferansen samler eksperter og beslutningstakere fra forskningsnett, forskning og høyere utdanning i hele Norden, samt resten av Eu

Dialogue conference – digital examinations, June 23

Invitation UNINETT has established a national project where the objective is to ensure the students access to digital exam and that the entire work flow for digital exams is digitalised. A development agreement during the requirement/dialogue/development stage will be entered into wit

Dialogkonferansen om digital eksamen 23. juni

Statlige universitet og høgskoler i Norge skal i løpet av få år innføre digital eksamen. Idag finnes ikke en løsning som tilfredsstiller behovet, og UNINETT har på vegne av UH-sektoren påtatt seg å koordinere en utviklings- og anskaffelsesprosess som skal føre fram til en optimal løsn

Status eCampus uke 21-22: nye tjenesteansvarlige m.m.

Presentert prosjektet for digital eksamen på NTNUs IKT-seminar. Ny tjenesteansvarlig Mediasite: Lars Kviteng Ny tjenesteansvarlig Relay: Monica Steneng Nytt nyhetsbrev ute. Jan Meijer tildelt internasjonal pris for arbeidet med FileSender.

Europa priser Jan Meijer og FileSender

Jan Meijer er tildelt prisen «Research and Education Networking Community Award» fra de europeiske forskningsnettene for sitt arbeid med FileSender. Han får prisen både for å lede arbeidet med å utvikle en nyttig tjeneste som er i vid bruk, og for å bygge internasjonalt sa

Status eCampus uke 20: samlinger

  Prosjektmøte for digital eksamen i Kristiansand 14-15. mai Deltatt på kombinert UNINETT Sanntid/Lync samling 14-15. mai. Første dag var viet Sanntid med fokus på infrastruktur, arkitektur og status. Andre dag gikk til Lync med spesielt fokus på Lync som skytjeneste for sektoren