default logo

Status eCampus uke 17; besøk hos UiN m.m.

Gjennomført besøk hos Universitetet i Nordland i tilknytning til eCampus-«turné» - seminar med 30 forelesere om bruk av eCampus-tjenester - møte med ledelsen - møte med KOLT, kompetansesenteret for læring og teknologi - møte med læringssenter/bibliotek Online møte med Appear.in, en ne

Status eCampus uke 15 – 16: MOOC m.m.

Holdt MOOC-presentasjon på UiBs IT-forum. Det var interessante diskusjoner både fra IT-folket og deres gjester rundt DigUiB (den store digitaliseringssatsingen ved UiB), sikkerhetsaspekter ved bruk av Internett og skytjenester. Det blir spennende å følge utviklingen i Bergen videre. D

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen etablert

På vegne av eCampus prioriteringsråd har UNINETT fått i mandat å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universiteter og høgskoler.  Alle statlige universiteter og høgskoler er invitert til å delta i arbeidet. Det er etablert et nasjonalt prosjekt for arbeidet. Stor delt

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Ny infrastruktur på plass - Vi er i akkurat i disse dager i ferd med å foreta en overgang fra gammel til ny IT-infrastruktur ved høyskolen. Vi investerer betydelige midler for at høyskolen skal ha en infrastruktur som gjør det mulig å være med i den spennende utviklingen som blant ann

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Status eCampus uke 14; digital eksamen m.m.

Monica Steneng går inn i eCampus-teamet fra 30. april. Hun er utdannet økonom, og skal hjelpe oss med tjenesteforvaltning, utrulling, skytjenester og samarbeid. Hun har erfaring fra tilrettelegging og utrulling av e-faktura langs kysten. Vi ønsker henne velkommen! Holdt presentasjon p

Status eCampus uke 12 – 13; skytjenester m.m.

Deltatt på workshop om skytjenester og delt erfaringer fra etablering av Box som første internasjonale skytjeneste for UH-sektoren. Deltatt på Difis digitaliseringsfrokost om risikovurderinger av skytjenester og delt erfaringer fra Box. Orientert UHRs Administrasjonsutvalg om digital

Med blikk på: Digital eksamen

Integrasjonsarbeidet er i full gang Snorre Løvås er ansatt i Uninett og skal bruke en halve stillingen til eCampus for å jobbe med integrasjonsplattformer knyttet til digital eksamen. Det første integrasjonsgrensenittet mot FS er allerede ferdig utarbeidet. Målet er å få en sammenheng

Webinar om forelesningsopptak

Thorleif Hallén fra eCampus skal sammen med Leon Huijbers, Technical University of Delft, holde webinar torsdag 3. april kl 15-16 om kosteffektive forelesningsopptak. Se invitasjon for mer detaljer: M&L Webinar: Cost-Effectiveness in Lecture Capture – finding ways to reduce costs