default logo

Med blikk på: Digital eksamen

Integrasjonsarbeidet er i full gang Snorre Løvås er ansatt i Uninett og skal bruke en halve stillingen til eCampus for å jobbe med integrasjonsplattformer knyttet til digital eksamen. Det første integrasjonsgrensenittet mot FS er allerede ferdig utarbeidet. Målet er å få en sammenheng

Med blikk på: Digital eksamen

NTNU – starter forsiktig   Nasjonal koordinator for digital eksamen, Freddy Barstad, har invitert seg selv til NTNU for å orientere om den nye prosjektgruppa, samt om intensjonsavtalen som er inngått med to leverandører om digital eksamen. - Jeg skal koordinere arbeidet, me

Med blikk på: digital eksamen

Stor interesse for ny prosjektgruppe - Interessen fra sektoren til å delta i et felles prosjekt for å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen er meget stor. Vi har fått tilbakemelding fra over 20 institusjoner i sektoren som vil bidra med ressurser inn i prosjektet. Det er ve

Tilgang til nye lærings- og MOOC-plattformer

BIBSYS og UNINETT har i dag sendt et felles brev til universiteter og høgskoler om tilgang til læringsplattformer og MOOC-plattformer.  Det er vår oppfatning at norske universitet og høgskoler vil være tjent med at det gjøres en felles avtale med leverandøren rundt utprøving av Canvas

Bibsys har gjort edX tilgjengelig for Norske universiteter og høgskoler

  BIBSYS har nå gjort edX tilgjengelig for universitet og høgskoler. Dette er en tidlig installasjon og det vil bli gjort forbedringer løpende. De vil etter hvert gjøre en annen installasjon tilgjengelig for de som vil levere kurs via edX. Dersom du ønsker å prøve ut edX som kurs

Felles nasjonalt eCampus-prosjekt om Digital eksamen

På vegne av eCampus prioriteringsråd skal UNINETT/Digital eksamensgruppa koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universitet og høgskoler.  Det skal etableres et nytt felles prosjekt, og aktuelle representanter fra institusjonene inviteres til å bidra inn i dette felles p

Status uke 4; standarder for e-læring m.m.

Møte om e-læringsstandarder med Senter for IKT i utdanningen som leder nasjonal standardiserings-arbeidsgruppe. Det er få universiteter og høgskoler involverte i arbeidet, mens det er mange aktører fra videregående og grunnskoler. IKT-senteret har laget en skreddersydd oversikt over r

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen

God erfaring med digital eksamen i videregående skole - Digital kompetanse er utrolig viktig, vi skal utdannes for en framtid og et arbeidsmarked der det meste foregår digitalt. Dere henger tydeligvis langt etter videregående utdanning. Høyskoler og universitet er på papirstadiet, det

Status uke 49; samhandling m.m.

Prosjektmandat for eCampus Samhandling godkjent i UNINETT.  Prosjektet går over 3 år, 2014-2016, og samler UNINETT eCampus sine samhandlingsaktiviteter (bl.a. knyttet til FileSender, Box og webmøter) i ett prosjekt, tett knyttet til UNINETTs øvrige sanntidstjenester.  Når prosjektplan

Med blikk på: SUHS-konferansen

Fremtidens LMS - Dagens læringsplattformer, Fronter eller Its learning, er ikke tilpasset UH-sektoren. Fremtidens LMS bør være skreddersydd for hver enkelt institusjon i sektoren. Vi ønsker å kjøpe et ”skall” også tilpasse det til det vi ønsker. I dag har vi kjøpt hele systemet, men b