default logo

LMS-samling i mai, datoforslag

Universitetene og høgskolene har bedt Uninett om regelmessig å samle UH-sektoren til leverandøruavhengige LMS-møter. Vårens møte blir i mai, trolig i Trondheim. Vi tar sikte på å få til en 2-dagers LMS-samling før sommeren og foreslår 8.-9. mai og med en alternativ dato 14.-15. mai. K

UNINETT eCampus på turné

De ansatte i UNINETT eCampus vil denne våren og i tiden fremover legge ut på turné:   - Vi ønsker å motivere fagmiljøene på universitetene og høyskolene i større grad til å bruke de tjenestene som institusjonene er i besittelse av. Vi har et inntrykk av at de tjenestene som kjøpe

Opptakssamling 14.02.14

Den 14. Februar 2014 arrangerte vi samling for de av dere som driver med opptak av forelesninger og akademisk innhold. Rundt 20 personer fra sektoren var samlet, men om du ikke var tilstede kan du se opptak her (Vi beklager dårlig lyd på opptakene, det ble benyttet en bordmikrofon): &

Status eCampus uke 7: EMOOCS m.m.

Deltatt på EMOOCS-konferansen  i Lausanne 11-13. februar. Mange norske universiteter og høgskoler jobber nå med MOOC, mens MOOC-konseptene er i støpeskjeen internasjonalt. Det var interessant å se at tidlige erfaringer ble delt av europeiske og amerikanske aktører, og at MOOC i stor g

Vellykket AV-samling

AV-samling 15.01 Onsdag 15.01 gjenomførte eCampus en AV-samling på Gardemoen. Hovedtemaet på samlingen var den nye rammeavtalen for AV-utstyr som ble signert i November 2013 og å gi de leverandørene på den nye avtalen en mulighet å presentere seg ovenfor UH-sektoren. Det var stor intr

Status uke 3; vellykket AV-samling m.m.

AV-samling på Gardermoen onsdag 15. januar var nyttig møteplass mellom universiteter, høgskoler og leverandører for informasjon om den nye AV-avtalen. Nærmere 70 deltakere var innom. Kontrakt og databehandleravtale med NORDUnet for leveranse av påloggingsproxy for Box-tjenesten er und

Oppstartsseminar AV-avtale

Den 15 Januar avholder UNINETT et oppstartsseminar for den rykende ferske av-avtalen. Seminaret vil gi anledning til å bli kjent med gamle og nye leverandører, få et innblikk i hvordan avtalen er bygget opp og møte likesinnede. Seminaret finner sted på Radisson Blu Gardermoen. Agendae

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Veien videre – det haster   Professor og viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen pekte i sin oppsummering av konferansen om hva som bør styre valgene videre.   - Det er studentenes læring som skal være utgangspunktet både for læringsaktivitetene vi velger å tilre

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Samfunnsoppdrag i endring - Vi kan ikke gjennomføre digital eksamen uten å ha et digitalt innhold i undervisningen. Den digitale revolusjonen er her for fullt og akselerer videre. Det har vært travelt her på universitet med mange piloter og gjennomføring av digital eksamen. Til nå har

Med blikk på: digital vurdering og eksamen

Digital vurdering og eksamen er best for å måle studentenes læringsutbytte - Målet med en digital vurdering og eksamen er i størst og best mulig grad å måle studentenes læringsutbytte. Digitalisering kan hjelpe til på flere områder. Uten tvil er det et effektiviseringsverktøy, det går