default logo

Status eCamus uke 23 – 24; videoinfrastruktur m.m.

Møte 11. juni i prioriteringsrådet for eCampus. Hovedsak var diskusjon knyttet til arkitektur for fleksibel utdanning, og det var stor enighet om at digital eksamen må prioriteres høyt i tiden framover. Prosjektplanen for arbeidet med digital eksamen ble lagt fram til orientering. Vid

Status eCampus uke 20: samlinger

  Prosjektmøte for digital eksamen i Kristiansand 14-15. mai Deltatt på kombinert UNINETT Sanntid/Lync samling 14-15. mai. Første dag var viet Sanntid med fokus på infrastruktur, arkitektur og status. Andre dag gikk til Lync med spesielt fokus på Lync som skytjeneste for sektoren

Status for eCampus uke 18; digital eksamen m.m.

Orientert om nasjonalt koordineringsprosjekt for digital eksamen på Nordforum, en nordisk samarbeidsgruppe innenfor studentinformasjonssystemer. Forespørsel under nasjonal terskelverdi om konsulentbistand for prosessbeskrivelse og IKT-arkitektur for digital eksamen er sendt ut til 5 l

Status eCampus uke 17; besøk hos UiN m.m.

Gjennomført besøk hos Universitetet i Nordland i tilknytning til eCampus-«turné» – seminar med 30 forelesere om bruk av eCampus-tjenester – møte med ledelsen – møte med KOLT, kompetansesenteret for læring og teknologi – møte med læringssenter/bibliotek Online m

Status eCampus uke 7: EMOOCS m.m.

Deltatt på EMOOCS-konferansen  i Lausanne 11-13. februar. Mange norske universiteter og høgskoler jobber nå med MOOC, mens MOOC-konseptene er i støpeskjeen internasjonalt. Det var interessant å se at tidlige erfaringer ble delt av europeiske og amerikanske aktører, og at MOOC i stor g

Status uke 4; standarder for e-læring m.m.

Møte om e-læringsstandarder med Senter for IKT i utdanningen som leder nasjonal standardiserings-arbeidsgruppe. Det er få universiteter og høgskoler involverte i arbeidet, mens det er mange aktører fra videregående og grunnskoler. IKT-senteret har laget en skreddersydd oversikt over r

Status uke 3; vellykket AV-samling m.m.

AV-samling på Gardermoen onsdag 15. januar var nyttig møteplass mellom universiteter, høgskoler og leverandører for informasjon om den nye AV-avtalen. Nærmere 70 deltakere var innom. Kontrakt og databehandleravtale med NORDUnet for leveranse av påloggingsproxy for Box-tjenesten er und

Status uke 2; identitetshåndtering for digitale miljøer m.m.

Diskusjoner med LMS-leverandøren Canvas rundt identitetshåndtering for digitale miljøer: LMS, digital eksamen, samarbeidsverktøy m.m. Utfordringer både knyttet til brukere uten fødselsnummer og hvordan vi praktisk gjør informasjonshåndtering inn i systemer som ikke er laget for å fung

Status, uke 1

Nedlegging av Camtasia Relay-pilot 3. januar 2014. I fjor høst har vi lansert Camtasia Relay som en produksjonstjeneste. Denne tjenesten vil altså fortsatt bestå, og du kan laste ned innholdet  fra pilot-opptakene. Program for oppstartsseminar for den nye AV-avtalen på Gardermoen 15.

Status uke 49; samhandling m.m.

Prosjektmandat for eCampus Samhandling godkjent i UNINETT.  Prosjektet går over 3 år, 2014-2016, og samler UNINETT eCampus sine samhandlingsaktiviteter (bl.a. knyttet til FileSender, Box og webmøter) i ett prosjekt, tett knyttet til UNINETTs øvrige sanntidstjenester.  Når prosjektplan