default logo

Status uke 3; vellykket AV-samling m.m.

AV-samling på Gardermoen onsdag 15. januar var nyttig møteplass mellom universiteter, høgskoler og leverandører for informasjon om den nye AV-avtalen. Nærmere 70 deltakere var innom. Kontrakt og databehandleravtale med NORDUnet for leveranse av påloggingsproxy for Box-tjenesten er und

Status uke 2; identitetshåndtering for digitale miljøer m.m.

Diskusjoner med LMS-leverandøren Canvas rundt identitetshåndtering for digitale miljøer: LMS, digital eksamen, samarbeidsverktøy m.m. Utfordringer både knyttet til brukere uten fødselsnummer og hvordan vi praktisk gjør informasjonshåndtering inn i systemer som ikke er laget for å fung

Status, uke 1

Nedlegging av Camtasia Relay-pilot 3. januar 2014. I fjor høst har vi lansert Camtasia Relay som en produksjonstjeneste. Denne tjenesten vil altså fortsatt bestå, og du kan laste ned innholdet  fra pilot-opptakene. Program for oppstartsseminar for den nye AV-avtalen på Gardermoen 15.

Status uke 49; samhandling m.m.

Prosjektmandat for eCampus Samhandling godkjent i UNINETT.  Prosjektet går over 3 år, 2014-2016, og samler UNINETT eCampus sine samhandlingsaktiviteter (bl.a. knyttet til FileSender, Box og webmøter) i ett prosjekt, tett knyttet til UNINETTs øvrige sanntidstjenester.  Når prosjektplan

Status uke 48; planer for 2014 m.m.

Detaljplanlegging av aktiviteten i 2014, en oversikt kommer i neste nummer av Uninytt. I gang med etablering av arbeidsgrupper innenfor arbeidet med digital eksamen. Opprettet arbeidsgruppe for felles integrasjonskrav til FS. Møte med BIBSYS om status og videre arbeid med Mina. Begynt

Status uke 47; AV-samling m.m.

Planlegger oppstartssamling for ny AV-avtale på Gardermoen 15. januar. Møte med BIBSYS for å koordinere uthenting av FS-data for ulike tjenester Møte med UiT om integrasjon mellom Mediasite og Equella Prioriteringsrådsmøte for eCampus gjennomført Teknisk oppkobling av Box gjennomført

Status uke 44: SUHS-konferansen m.m.

Leverandøruavhengig LMS-samling 30-31. oktober på  SUHS-konferansen.Gode diskusjoner om aktuelle problemstillinger knyttet til LMS-bruk, integrasjonsbehov og krav. Dataflyt både til/fra FS og for identitetshåndtering var emner som kom opp i flere sammenhenger. Mange MOOC-planer hos un

Status uke 38

Deltatt på Nordunet Technical Workshop  med 2 lyntaler og 1 keynote (web-rtc).  Cloud workshop og Box workshop var nyttig eog ga gode ideer til utrulling.  De andre forskningsnettene i Norden ser ikke ut til å ha startet å tenke rundt web-rtc; det er derfor antakelig for tidlig med ko

Status uke 37

eCampus var medarrangør av den første store europeiske konferansen om MOOC i Oslo tirsdag 10. september. Over 300 deltagere fikk informasjon om hva som er aktuelle problemstillinger rundt MOOC: hvorfor er det slik entusiasme både hos universiteter og MOOC-deltagere? Hvordan håndterer

Status uke 36

  arbeidsmøte om lagring og gjenfinning av læringsressurser, inkludert video, hos BIBSYS onsdag forarbeid for leverandøruavhengig LMS-samling 30-31. oktober i Trondheim, programmet er snart klart for samlingen  arbeid med veikart for investering diskusjoner rundt hvor stor omfang