default logo

Status uke 37

eCampus var medarrangør av den første store europeiske konferansen om MOOC i Oslo tirsdag 10. september. Over 300 deltagere fikk informasjon om hva som er aktuelle problemstillinger rundt MOOC: hvorfor er det slik entusiasme både hos universiteter og MOOC-deltagere? Hvordan håndterer

Status uke 36

  arbeidsmøte om lagring og gjenfinning av læringsressurser, inkludert video, hos BIBSYS onsdag forarbeid for leverandøruavhengig LMS-samling 30-31. oktober i Trondheim, programmet er snart klart for samlingen  arbeid med veikart for investering diskusjoner rundt hvor stor omfang

Status uke 35

Denne uken har vært mye anbud, fikk 10 tilbud totalt fordelt på alle kategoriene og underkategoriene for ny innkjøpsavtale knyttet til AV- og medieutstyr. Starta analyse og skrivearbeid med Veikart for investering, som vil gi bakgrunnsinformasjon om investeringsbehov knyttet til eCamp

Status uke 34

Deltatt på oppstartsmøte i regjeringens MOOC-utvalg  torsdag 22. august. Gjennomført webmøte med Universitetet i Nordland om supportmateriell for Adobe Connect, blir tilgjengelig på support.ecampus.no i løpet av september. Møter med BIBSYS om forberedelse til Mediasite utbygging og op

Status uke 31

- I sommer har vi hatt en student, Kim Syversen, som har jobbet med utvikling av et komplekst statistikk-API for våre opptakstjenester. Stor takk til Kim som har gjort en kjempejobb og kommet veldig langt på kort tid. Kim kommer til å fortsette deltid med å ferdigstille systemet utove

eCampus-dag i tilknytning til UNINETT2013

eCampus planlegger et heldags seminar 1. oktober i Trondheim, i tilknytning til UNINETT-konferansen 2013. Hovedemne blir eCampus-tjenestene, status, planer og hvordan tjenestene kan tas best i bruk på lærestedene. Målgruppen for seminaret er alle som jobber med støtte og tilretteleggi

Status uke 27

Status for uka som har gått: - eCampus har ønsket velkommen en nyansatt, Jim Flaten. Jim sine arbeidsområder er primært på support og drift av tjenester. - Sommerstudent som jobber med statistikktjeneste for opptakssystemene er godt i gang med oppgaven. - Flere læresteder har bestilt

Status uke 26

Mandag ettermiddag opplevde vi driftforstyrrelse på de sentrale  komponentene i Mediasite tjenesten. Noen av sitene (institusjonene) som bruker tjenesten opplevde at deres innhold ikke var tilgjengelig for avspilling, mens andre ikke var berørte. Saken ble eskalert til Sonic Foundry,

Status uke 25

Antall abonnenter og bestillinger på Camtasia Relay har «eksplodert» denne uken, se https://support.ecampus.no/camtasiarelay/om/abonnenter/ for oversikt over institusjoner og status på abonement.  Workshop om digital eksamen http://www.ecampus.no/2013/05/27/digital-eksamen

Status uke 24

Forberedelser til workshop om digital eksamen uke 25. Program er lagt ut. Vi har passert 50 påmeldte, men siden NTNU har gitt oss god plass, er det fortsatt mulig å melde seg på. Deltatt på møte i styringsgruppa for HiØs prosjekt om grenseløs student. Prosjektet har god framgang. Plan