default logo

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Ny infrastruktur på plass - Vi er i akkurat i disse dager i ferd med å foreta en overgang fra gammel til ny IT-infrastruktur ved høyskolen. Vi investerer betydelige midler for at høyskolen skal ha en infrastruktur som gjør det mulig å være med i den spennende utviklingen som blant ann

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Med blikk på: Digital eksamen

Integrasjonsarbeidet er i full gang Snorre Løvås er ansatt i Uninett og skal bruke en halve stillingen til eCampus for å jobbe med integrasjonsplattformer knyttet til digital eksamen. Det første integrasjonsgrensenittet mot FS er allerede ferdig utarbeidet. Målet er å få en sammenheng

Med blikk på: Digital eksamen

NTNU – starter forsiktig   Nasjonal koordinator for digital eksamen, Freddy Barstad, har invitert seg selv til NTNU for å orientere om den nye prosjektgruppa, samt om intensjonsavtalen som er inngått med to leverandører om digital eksamen. - Jeg skal koordinere arbeidet, me

Med blikk på: Digital eksamen

Uninett får innovasjonbistand fra NHO og KS - Vi ønsker å fremme innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Samtidig ser vi på hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge anskaffelsesprosesser på en slik måte at det stimulere til mer innovasjon og framtidsrettede løsninger,

Med blikk på: Høgskulen i Volda

Nytt web-basert studie med eget studio Høgskulen i Volda har bygd et eget studio for sitt nettstudiet, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Utdannelsen er det første profesjonsstudiet ved høyskolen som har det meste av undervisning i sanntid på nett, ved hjelp av Adobe Connect

Med blikk på: digital eksamen

Stor interesse for ny prosjektgruppe - Interessen fra sektoren til å delta i et felles prosjekt for å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen er meget stor. Vi har fått tilbakemelding fra over 20 institusjoner i sektoren som vil bidra med ressurser inn i prosjektet. Det er ve

UNINETT eCampus på turné

De ansatte i UNINETT eCampus vil denne våren og i tiden fremover legge ut på turné:   - Vi ønsker å motivere fagmiljøene på universitetene og høyskolene i større grad til å bruke de tjenestene som institusjonene er i besittelse av. Vi har et inntrykk av at de tjenestene som kjøpe

Med blikk på: Høgskolen i Oslo og Akershus

Økt læring med strategisk bruk av teknologi   I fjor startet HIOA sitt eget eCampus-program med sikte på å styrke kvaliteten og læringsutbytte ved bruk av teknologi. - Vi har lovet og stort sett levert, forklarer  prosjektleder Tengel Sandtrø i eCampus-programmet ved Høgskolen i

Med blikk på: Høgskolen Stord/Haugesund

Digitale samhandlingsaktiviteter   - Samfunnet er i endring med stadig mer bruk av teknologi. Vi har lenge brukt mye teknologi ved høyskolen med streaming og fjernundervisning i noen studier. Nå ønsker vi i større grad å nå bredere og videreutvikle pedagogikken i e-læring for hel