default logo

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Ny infrastruktur på plass - Vi er i akkurat i disse dager i ferd med å foreta en overgang fra gammel til ny IT-infrastruktur ved høyskolen. Vi investerer betydelige midler for at høyskolen skal ha en infrastruktur som gjør det mulig å være med i den spennende utviklingen som blant ann

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Med blikk på: Digital eksamen

Integrasjonsarbeidet er i full gang Snorre Løvås er ansatt i Uninett og skal bruke en halve stillingen til eCampus for å jobbe med integrasjonsplattformer knyttet til digital eksamen. Det første integrasjonsgrensenittet mot FS er allerede ferdig utarbeidet. Målet er å få en sammenheng

Med blikk på: Digital eksamen

NTNU – starter forsiktig   Nasjonal koordinator for digital eksamen, Freddy Barstad, har invitert seg selv til NTNU for å orientere om den nye prosjektgruppa, samt om intensjonsavtalen som er inngått med to leverandører om digital eksamen. - Jeg skal koordinere arbeidet, me

Med blikk på: Digital eksamen

Uninett får innovasjonbistand fra NHO og KS - Vi ønsker å fremme innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Samtidig ser vi på hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge anskaffelsesprosesser på en slik måte at det stimulere til mer innovasjon og framtidsrettede løsninger,

Med blikk på: Høgskulen i Volda

Nytt web-basert studie med eget studio Høgskulen i Volda har bygd et eget studio for sitt nettstudiet, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Utdannelsen er det første profesjonsstudiet ved høyskolen som har det meste av undervisning i sanntid på nett, ved hjelp av Adobe Connect

Med blikk på: digital eksamen

Stor interesse for ny prosjektgruppe - Interessen fra sektoren til å delta i et felles prosjekt for å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen er meget stor. Vi har fått tilbakemelding fra over 20 institusjoner i sektoren som vil bidra med ressurser inn i prosjektet. Det er ve

Bibsys har gjort edX tilgjengelig for Norske universiteter og høgskoler

  BIBSYS har nå gjort edX tilgjengelig for universitet og høgskoler. Dette er en tidlig installasjon og det vil bli gjort forbedringer løpende. De vil etter hvert gjøre en annen installasjon tilgjengelig for de som vil levere kurs via edX. Dersom du ønsker å prøve ut edX som kurs

UNINETT eCampus på turné

De ansatte i UNINETT eCampus vil denne våren og i tiden fremover legge ut på turné:   - Vi ønsker å motivere fagmiljøene på universitetene og høyskolene i større grad til å bruke de tjenestene som institusjonene er i besittelse av. Vi har et inntrykk av at de tjenestene som kjøpe