default logo

Med blikk på: Universitetet i Tromsø

Mer video for fysioterapistudentene - Vi ser behovet for mer bruk av video i utdanningen for fysioterapistudenten og er i full gang med å produsere undervisningsvideoer. Videoene ønsker vi som et supplement til den tradisjonelle undervisningen, forteller høgskolelærer Marianne Eliasse

Med blikk på: Høgskolen i Lillehammer

Presentasjon, pedagogikk og teknologi hører sammen Professor Aase Knudsen ved avdeling for TV-fag (TVF) ved Høgskolen i Lillehammer oppfordrer alle til å bli mer bevisst hvordan en medierer seg foran et kamera. Hun mener det er viktig også for undervisere i UH-sektoren som driver med

Opptakssamling 14.02.14

Den 14. Februar 2014 arrangerte vi samling for de av dere som driver med opptak av forelesninger og akademisk innhold. Rundt 20 personer fra sektoren var samlet, men om du ikke var tilstede kan du se opptak her (Vi beklager dårlig lyd på opptakene, det ble benyttet en bordmikrofon): &

Nedetid Camtasia Relay PILOT

Det vil være nedetid på serveren som leverer videoer som ble laget med Camtasia Relay PILOTEN torsdag 13. Februar mellom 16.00 og 19.00. Piloten er som stengt for nye opptak, men allerede produserte opptak vil bli berørt ved at man ikke kan spille av disse. Camtasia Relay-tjenesten vå

Tid for MOOC

MOOC-utvalgets første rapport er nå publisert: Tid for MOOC Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud, det vil si andre former for nettbaserte tilbud eller tilbud som kombinerer nett- og campusundervisning. Slike tilbud kan være supplement til og del av høyere utdanning

Med blikk på: Mediasite

My Mediasite – gir god kvalitet og kontroll - Uninett eCampus ønsker og stimulere sektoren til økt brukt av My Mediasite, derfor har vi gitt UH-sektoren muligheter til å teste ut My Mediasite gratis i prøveperioden. Vi tror at færre hadde tatt sjansen på å prøve ut tjenesten hvis den

Planlegger du MOOC?

Vi har fått en henvendelse fra Bent Kure ved UiO: HVA SKJER I NORGE?  MOOC-utvalget ber om informasjon fra deg! På oppdrag fra det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget har jeg blitt bedt om å bistå med innsamle informasjon om hva som nå rører seg av ulike MOOC-initiativ rundt om i UH-sek

Med blikk på: Høgskolen i Nord-Trøndelag

To år med Lync -suksess For et par år siden bestemte Hint for å teste ut kommunikasjonsverktøyet Microsoft Lync. Målet var å få en løsning for samhandling for videokonferanser/møter, telefoni, samskriving og deling av dokumenter sammen med de integrerte kontorstøttesystemene som høysk

MOOC til Norge: konferanse 10. september

Tirsdag 10. september blir den første norske MOOC-konferansen arrangert i Oslo, med et dagsseminar med blikk på muligheter, utfordringer og konsekvenser for høgere utdanning. Påmelding åpnet i dag, og det kan lønne seg å være tidlig ute, siden vi bare har plass til 120 deltagere Påmel

Med blikk på: Høgskolen i Finnmark

Bedre samhandling med Cisco Jabber og Cisco Unified Communication Høgskolen i Finnmark har i mange år drevet med desentralisert undervisning. Det er over 25 år siden de startet med å bruke videokonferanse og  om lag 15 år siden de startet med nettstøtte undervisning for å nå studenter