default logo

eCampus veikart: arbeidsutkast

eCampus sluttkonferanse i Tromsø 28-29. september tar utgangspunkt i erfaringer fra lokalt og sentralt eCampus-arbeid og utkast til veikart. Arbeidsutkast av veikartet ligger på https://uninett.box.com/s/bx0f07khyk6m52qxgk725x24azu5fwdd og er sendt ut til alle deltakerene. I løpet av

Metadata for læringsressurser (høringssvar)

Standard Norge har en komité som arbeider med læringsteknologi, og har sendt ut et forslag til norsk standard for metadata for læringsressurser. Arbeidet bygger på den internasjonale standarden LRMI. UNINETTs høringssvar: Vi ser med interesse på at det etableres en norsk profil for be

IKT-strategi for utdanning

Arbeidsgruppa for IKT-strategi har no sendt sitt framlegg til IKT-strategi for utdanning til Kunnskapsdepartementet. Dei legg vekt på digitalisering som verkemiddel for å fornya læringsprosessar, og kjem med ei rekkje framlegg til tiltak Konkurransearena for fornying av utdanningspros

eCampus og tjenester fra UNINETT

Siden oppstarten av eCampusprogrammet i 2012 og frem til nå, har UNINETT lansert en rekke tjenester som skal hjelpe forelesere og studenter i norsk UH-sektor til en bedre hverdag. Felles for disse tjenestene er at de er lansert under eCampus-paraplyen. De har vært tydelig merket med e

Konferansehøsten

Denne høsten planlegger vi tre treffpunkter: 28. – 29. sept: eCampus sluttkonferanse i Tromsø: Vi jobber sammen med å kartlegge veien videre med IKT-støtte for høgere utdanning. 26. – 28. okt: Tur til EDUCAUSE i Anaheim, California: Hva skjer internasjonalt for IKT i høger

Læringsfestival 2016

NTNU arrangerer læringsfestival om studentaktive læringsformer og teknologi 9-10 mai. Trond Giske åpnet læringsfestivalen med et innlegg om hvordan samfunnet former utdanningen og utdanningen former samfunnet. Digitalisering er et nøkkelord for endringene både i samfunnet og i høgere

Tilstand i høgere utdanning

Kunnskapsdepartementet la i går fram sin årlige rapport: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016. Rapporten har et delkapittel om tilstanden for digitalisering av eksamen (kap 2.27, side 64), og mange nyttige oversikter over data og utvikling i høgere utdanning. Det var en rekke pr

Strategi for IKT i høgere utdanning

Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger i universitets- og høgskolesektoren ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2015 som et av oppfølgingstiltakene fra stortingsmelding 18 (2014–2015), den såkalte strukturmeldinga. Arbeidsgruppa skal foreslå en felles IKT-strat

DigUiB: systematisk satsing på IKT for læring ved UiB

Besøket hos DigUiB ved Universitetet i Bergen (UiB) var en ren glede for oss i eCampus. Et systematisk arbeid med god framdrift på digitalisering, og med god IKT-støtte til utdanning, gjør universitetet til en god og viktig samarbeidspartner for oss. Universitetet i Bergen har tatt kl

SLATE, nytt senter for læringsanalyse

Tredje påskedag gikk turen til Bergen, og møte med SLATE, senter for læringsanalyse. Kontrakt om senteret kom på plass rett før jul, og de er i oppstartsfasen (faktisk så tidlig i oppstarten at det mangler både websider og kaffetrakter). Universitetet i Bergen har fått støtte på 25 mi