default logo

Kvalitetsutvikling for IKT-bruk

En samstemt melding fra sluttkonferansen for eCampus var at det er behov for kontinuerlig systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. IKT og pedagoger må skaffe seg bedre samhandlingsarenaer, og snakke sammen om hvordan IKT kan/bør brukes. Samtalene bør skje både helt nært undervisere

Alt er større i Amerika, også Educause

Educause-konferansen har nesten 8000 deltakere. Tenk at det finnes så mange mennesker som er brennende interesserte i å bygge og drive gode IKT-løsninger for høyere utdanning! Fra Norge var vi 40-50 deltagere, og siden det var uhorvelig mange ulike spor, så vi ikke mye til hverandre.

Adaptive learning: lone learner or community effort?

This week we are at Educause in the USA. Pre-conference meeting of IMS Global  Higher Education Communities of Practice raised some interesting issues: Adaptive Learning focus is on the individual learner navigating learning material Active learning best practice is leveraging groups

Innkjøp av ny læringsplattform (LMS), prosess

Digitalt læringsmiljø er under endring, og en viktig bit er prosessen for felles innkjøp av ny læringsplattform. Informasjon om hvilke leverandører som er med i siste forhandlingsrunde er nå lagt ut sammen med beskrivelse av hva som skjer i den nærmeste tiden. Prosjektet har som ambis

eCampus veikart: arbeidsutkast

eCampus sluttkonferanse i Tromsø 28-29. september tar utgangspunkt i erfaringer fra lokalt og sentralt eCampus-arbeid og utkast til veikart. Arbeidsutkast av veikartet ligger på https://uninett.box.com/s/bx0f07khyk6m52qxgk725x24azu5fwdd og er sendt ut til alle deltakerene. I løpet av

Metadata for læringsressurser (høringssvar)

Standard Norge har en komité som arbeider med læringsteknologi, og har sendt ut et forslag til norsk standard for metadata for læringsressurser. Arbeidet bygger på den internasjonale standarden LRMI. UNINETTs høringssvar: Vi ser med interesse på at det etableres en norsk profil for be

IKT-strategi for utdanning

Arbeidsgruppa for IKT-strategi har no sendt sitt framlegg til IKT-strategi for utdanning til Kunnskapsdepartementet. Dei legg vekt på digitalisering som verkemiddel for å fornya læringsprosessar, og kjem med ei rekkje framlegg til tiltak Konkurransearena for fornying av utdanningspros

eCampus og tjenester fra UNINETT

Siden oppstarten av eCampusprogrammet i 2012 og frem til nå, har UNINETT lansert en rekke tjenester som skal hjelpe forelesere og studenter i norsk UH-sektor til en bedre hverdag. Felles for disse tjenestene er at de er lansert under eCampus-paraplyen. De har vært tydelig merket med e

Konferansehøsten

Denne høsten planlegger vi tre treffpunkter: 28. – 29. sept: eCampus sluttkonferanse i Tromsø: Vi jobber sammen med å kartlegge veien videre med IKT-støtte for høgere utdanning. 26. – 28. okt: Tur til EDUCAUSE i Anaheim, California: Hva skjer internasjonalt for IKT i høger

Læringsfestival 2016

NTNU arrangerer læringsfestival om studentaktive læringsformer og teknologi 9-10 mai. Trond Giske åpnet læringsfestivalen med et innlegg om hvordan samfunnet former utdanningen og utdanningen former samfunnet. Digitalisering er et nøkkelord for endringene både i samfunnet og i høgere