default logo

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen

God erfaring med digital eksamen i videregående skole – Digital kompetanse er utrolig viktig, vi skal utdannes for en framtid og et arbeidsmarked der det meste foregår digitalt. Dere henger tydeligvis langt etter videregående utdanning. Høyskoler og universitet er på papirstadie

Med blikk på: SUHS- konferansen

Digital eksamen – hva nå?   – Det er fullt mulig å gjennomføre digital eksamen i storskala i dag ved å bruke læringsplattformene i eksamenmodus, med at studentene bruker eget utstyr. Den digitale eksamen er egnet for åpen bok eller der alle hjelpemidler er tillatt. Dette er den

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Dårlig evaluering førte digital eksamen   Det medisinske institutt ved Universitetet i Oslo har i løpet av det siste halvannet året gjennomført 11 digitale eksamener og 10 nye eksamener blir arrangert til jul. Om lag 50 prosent av eksamenene ved studiet gjennomføres nå digitalt.

Med blikk på: Mediasite

My Mediasite – gir god kvalitet og kontroll – Uninett eCampus ønsker og stimulere sektoren til økt brukt av My Mediasite, derfor har vi gitt UH-sektoren muligheter til å teste ut My Mediasite gratis i prøveperioden. Vi tror at færre hadde tatt sjansen på å prøve ut tjenesten hvi

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Dataspill med individuell vurdering og oppfølging   Universitetet i Stavanger har utarbeidet et spill for å hjelpe sykepleierstudentene til å klare eksamen i legemiddelregning. Både nasjonalt og internasjonalt er det stor strykprosent i dette emnet. – Det er et høyt stressn

Med blikk på: SUHS-konferansen

Hvordan løse identitetsutfordringene?   Det blir stadig flere utenlandske studenter og ansatte ved norske universitet og høyskoler. De digitale systemer som FS, SAP og læringsplattformer baserer seg på personnummer for identifisering. De utenlandske studentene og ansatte skifter

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Eksamen er et viktig pedagogisk redskap – Eksamen er det sterkeste pedagogiske redskapet som en underviser råder over. Det er også en sterk motivasjonsfaktor for studentene. En må tydeliggjøre de faglige kvalitetsstandarder og bruke eksamen riktig. Eksamen blir digitalisert ford

Med blikk på: Digital vurdering og eksamen i søkelyset

Nye eksamensformer bør innføres med digital eksamen – Hvorfor ønsker studentene å bruke pc på eksamen? Jo, fordi de er et arbeidsredskap. Det er et skriveredskap som studentene er vant til å bruke blant annet fra videregående skole. Skal vi etterkomme studentenes krav, så må vi

Med blikk på: digital eksamen

Nasjonal koordinator med fokus på samhandling eCampus har nå opprettet en prosjektstilling som nasjonal koordinator for å lede arbeidet med digital eksamen. Målet er at det om to år – 2015, skal være en eller flere løsninger for sektoren til å kunne gjennomføre digital eksamen i stors

Med blikk på: SUHS-konferansen

Delt kunnskap gjør oss klokere Prosjektleder Kjetil Dalseth er LMS-ansvarlig ved Universitetet i Stavanger. Han drar på SUHS-konferansen for første gang i år. Konferansen er i Trondheim på onsdag og torsdag denne uka. Dalseth ser fram til å møte kollegaer for å diskutere problemstilli