default logo

Digital eksamen fossar fram: erfaringsseminar i Bergen

Høgskolen i Bergen var vertskap for erfaringsseminar om digital eksamen 25-26. januar 2016. Vi blei møtt av fossande regn (slik det skal vera i Bergen), og då vi kom innandørs var det også tydeleg at arbeidet med digital eksamen fossar fram. For eit år sidan var situasjonen heilt annl

Status eCampus uke 2; erfaringsseminar m.m.

Forberedelser til nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen i Bergen 25 og 26. januar Mandat for arbeidet med digitalt læringsmiljø godkjent, prosjektplan er planlagt klar i løpet av januar. Presentasjon om video brukt i undervisning for en studentgruppe på NTNU onsdag 13. januar

Status eCampus uke 50; webinar m.m.

Innlegg på webinar om digital eksamen for svenske universiteter, med orientering om det nasjonale fellesarbeidet i Norge. Høringsfristen på fagspesifikasjonen om integrasjon for digital eksamen gikk ut 20.11. Det kom svært få innspill. Revidert versjon i samsvar med innspillene vil bl

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Milepæl(er) for TechSmith Relay

For noen uker siden rundet vi 2000 registrerte brukerkontoer i TechSmith Relay. Og i forrige uke rundet antall produserte presentasjoner med tjenesten 20.000 — da er det innafor å betegne det som titusenvis, eller hva? I skrivende stund har vi da altså 2165 registrerte brukere s

Endring i sikte

SUHS (Systemer i UH-Sektoren)-konferansen fant sted 4-5. november i Trondheim. eCampus var til stede både med en større stand med de nasjonale felles-tjenestene og som deltagere på eget spor om digitalt læringsmiljø. SUHS-konferansen har vært, er og vil fortsette å være, en viktig møt

Fremtidens digitale læringsmiljø

På SUHS-konferansen i 2014 lanserte UNINETT planer om å lage en rapport som beskriver fremtidens digitale læringsmiljø. I Januar 2015 ble det dannet en gruppe med representanter fra norsk UH-sektor som skulle bidra i dette arbeidet. Gruppen var sammensatt av en rekke ressurspersoner i

Status eCampus uke 44; konferanser m.m.

Forberedt SUHS-konferansen 4. og 5. november i Trondheim, med tema Endring i sikte og et eget spor for digitalt læringsmiljø. Møte med NOKUT fredag 30.10 om digitale nasjonale deleksamener (matte for lærerutdanning, anatomi/fysiologi for sykepleie og hovedregnskap for revisorer), disk

UFS 147: høringsfrist 20. november

I arbeidet med digital eksamen har en arbeidsgruppe jobbet med integrasjon av løsninger for gjennomføring av digital eksamen og omliggende systemer som for eksempel FS, Feide og P360.  UFS 147: Integrasjon av løsninger for digital eksamen. «Prinsippet om at eksisterende data ska

UFS 149

UFS 149 – Digital vurdering logging og overvåking er publisert. I arbeidet med digital eksamen har vi sett at de forskjellige leverandørene av eksamensløsninger tilbyr veldig varierende muligheter for logging og overvåkning. Noen av denne loggingen kan være direkte i strid med g