default logo

Status eCampus uke 50; webinar m.m.

Innlegg på webinar om digital eksamen for svenske universiteter, med orientering om det nasjonale fellesarbeidet i Norge. Høringsfristen på fagspesifikasjonen om integrasjon for digital eksamen gikk ut 20.11. Det kom svært få innspill. Revidert versjon i samsvar med innspillene vil bl

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Milepæl(er) for TechSmith Relay

For noen uker siden rundet vi 2000 registrerte brukerkontoer i TechSmith Relay. Og i forrige uke rundet antall produserte presentasjoner med tjenesten 20.000 — da er det innafor å betegne det som titusenvis, eller hva? I skrivende stund har vi da altså 2165 registrerte brukere s

Endring i sikte

SUHS (Systemer i UH-Sektoren)-konferansen fant sted 4-5. november i Trondheim. eCampus var til stede både med en større stand med de nasjonale felles-tjenestene og som deltagere på eget spor om digitalt læringsmiljø. SUHS-konferansen har vært, er og vil fortsette å være, en viktig møt

Fremtidens digitale læringsmiljø

På SUHS-konferansen i 2014 lanserte UNINETT planer om å lage en rapport som beskriver fremtidens digitale læringsmiljø. I Januar 2015 ble det dannet en gruppe med representanter fra norsk UH-sektor som skulle bidra i dette arbeidet. Gruppen var sammensatt av en rekke ressurspersoner i

Status eCampus uke 44; konferanser m.m.

Forberedt SUHS-konferansen 4. og 5. november i Trondheim, med tema Endring i sikte og et eget spor for digitalt læringsmiljø. Møte med NOKUT fredag 30.10 om digitale nasjonale deleksamener (matte for lærerutdanning, anatomi/fysiologi for sykepleie og hovedregnskap for revisorer), disk

UFS 147: høringsfrist 20. november

I arbeidet med digital eksamen har en arbeidsgruppe jobbet med integrasjon av løsninger for gjennomføring av digital eksamen og omliggende systemer som for eksempel FS, Feide og P360.  UFS 147: Integrasjon av løsninger for digital eksamen. «Prinsippet om at eksisterende data ska

UFS 149

UFS 149 – Digital vurdering logging og overvåking er publisert. I arbeidet med digital eksamen har vi sett at de forskjellige leverandørene av eksamensløsninger tilbyr veldig varierende muligheter for logging og overvåkning. Noen av denne loggingen kan være direkte i strid med g

Status eCampus uke 43: fagspesifikasjoner m.m.

Arbeidsgruppa for integrasjoner og digital eksamen diskuterer utkast til fagspesifikasjon før dokumentet skal ut på høring. På grunn av sykdom er dokumentet tre uker forsinket, og sendes ut i slutten av oktober i stedet for 30. september som opprinnelig planlagt. Enighet om arkitektur

Connect Tjenesteplattform

Kort fortalt er Connect (som ikke må forveksles med vår webmøtetjeneste Adobe Connect) en moderne og fleksibel tjenesteplattform for universiteter, høgskoler og grunnopplæringa, og øvrige tjenesteleverandører som tilbyr tjenester til utdanningssektoren. Tjenesteplattformen er en helhe