default logo

Årsrapport 2014

eCampus prioriteringsråd har gått igjennom og gitt sin tilslutning til eCampus årsmelding 2014  

Bibsyskonferansen 2015

Hovudsaka var overgang til nytt bibliotekssystem: Alma. Det nye biblioteksystemet er ein stor overgang, både for dei som har tatt i bruk og dei som går og gruer seg til kjente, kjære Ask blir skrudd av for godt til hausten. Men i tillegg til endring av bibliotekssystem var det andre d

Status eCampus uke 11; prioriteringsråd m.m.

Møte i eCampus prioriteringsråd mandag 9.3 med behandling av årsmelding og regnskap for 2014. Stand på BIBSYS-konferansen 10. og 11. mars. Mest diskusjoner om læringsressurser (spesielt video), Feide-bruk i praksis, lagring av forskningsdata og hvordan tilrettelegge gode tjenester for

Invitasjon til samling om samhandling og opptak

Vi har nå åpnet påmeldingen til samlingen om samhandling og opptak som skal være den 14. og 15. april i Trondheim. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass på denne samlingen. Samlingens hjemmeside Programmet vil by på diskusjon og informasjon om samhandling og opptak. Temaer s

Status eCampus uke 10; nye dokumenter for digital eksamen m.m.

Deltatt på oppstartsseminar ved UiT om «Sykepleiere går aMOOC» onsdag. Interessante diskusjoner om IKT-bruk og delingskultur. Det legges opp til tett samarbeid med helsekompetanse.no Møte i eCampus Nord fredag med diskusjoner om samarbeid rundt IKT-bruk i utdanning. I samarbeid med UH

Plan for infrastruktur på campus

Ny plan for utbygging av infrastruktur på campus (2015-2017) er tilgjengelig på https://www.uninett.no/plan-fo-campusnett-satsingen-er-klar Noen av hovedendringene: Digital eksamen medfører at trådløst nett og kablet nett må likestilles. Større krav til trådløse nett både i eksamenspe

eCampus 2014 med ett blikk

Multimediatrender

Otto Wittner har skrevet en oppsummering av trender på multimedieområdet Trends in multimedia domains Han ser på underliggende teknologi og protokoller for multimedie-området, både sanntidssamarbeid, strømmer og andre videoformer.

Digital kompetanse: uDig fra UiT

UiT – det arktiske universitetet har laget åpent nettkurs i digital kompetanse uDig: Digitale verktøy i undervisningen Målsettingen med uDig er å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i undervisning. Kurset ligger åp

Status eCampus uke 8-9; seminarer m.m.

Olav Skundberg, studieleder ved HiSTs masterutdanning i IKT-basert samhandling, holder innlegg på eCampus-samling 14. – 15. april. Deltatt på symposium som forberedelse til GÉANT4-aktiviteten om WebRTC. Offisiell oppstart for hele GÉANT4-programmet er utsatt 1. mai. Videomøte med EUNI