default logo

AV-samling

21 og 22 oktober kommer UNINETT, i samarbeid med UiO, til å arrangere en AV-samling. Programmet for samlingen er ikke klart ennå, men sett av datoene allerede nå, så kommer det mer informasjon over sommeren.   AV-avtalen finner du her.

Status eCampus uke 20 – 23; samlinger m.m.

UNINETT-konferansen i Tromsø 3-4 juni var et viktig møtepunkt for IKT i UH-sektoren. Mange gode kaffesamtaler og nyttige foredrag i to dager fylt til randen av fagstoff og samarbeid. Et eget konferansespor om utdanningsrelatert IKT hadde god oppslutning og interessante presentasjoner

Status eCampus uke 18 – 19; beste praksis m.m.

Læringsfestivalen 4-5 mai på NTNU var en god møteplass for å diskutere og lære om IKT-bruk i høyere utdanning. Vi gratulerer NTNU med et godt initiativ og en vellykket festival! Deltatt på Unleash, den årlige Mediasite-konferansen. Arbeidsgruppen for klienter på digital eksamen har op

Læringsfestivalen 2015 satte kursen for teknologi og læring

Suksess – Av og til er det ingen tvil om man har truffet blink med en satsning. Dette var definitivt tilfelle på NTNU denne første uka i mai, hvor tidenes første Læringsfestival gikk av stabelen 4. og 5. mai. Arrangementet skulle vise seg å bli et myldrende møtested for miljøet

Unleash 2015

Siste uke i April ble den årlige Mediasite-konferansen, Unleash, avholdt i Madison, WI – og UNINETT var representert sammen med en rekke representanter fra norsk UH-sektor. På Unleash så fikk vi se en rekke nyheter som kommer fra Mediasite det kommende året, deltatt på sesjoner

Status eCampus uke 16 – 17; Mediasite Schedulator m.m.

Gjennomført samling om samhandlingsinfrastruktur og automatiserte videoopptak Kunnskapsdepartementet foreslår at universiteter og høyskoler skal kunne kreve at studentene stiller med egen PC. Forslaget er sendt på høring med svarfrist 20. august HiN, HiMolde og HiH er i gang med testi

Mediasite Schedulator

På eCampus-samling i uke 16 ble Mediasite Schedulator avduket. Dette er et verktøy som forenkler prosessen med å legge inn «schedules» i Mediasite ved hjelp av en integrasjon med timeplansystemer som støtter eksport av iCalendar (.ics) feeds. Læresteder som bruker Mediasit

Kommer snart: RelayAdmin

På eCampus-samling i uke 16 presenterte vi «RelayAdmin»; en ny tjeneste som samler stort og smått av eksisterende støttetjenester i ett felles grensesnitt. I tillegg kommer det endel nye funksjonaliteter både for sluttbruker og lærestedet. For å finne ut mer om hva som kom

Endre omgivelser for å endre praksis

På samlingen om samhandling 14. april ble det diskusjon om virkemiddel for å endre praksis. Det er en utfordring å være tydelig på forventinger til hva som bør gjøres når mer IKT-støtte kommer inn i undervisningen. Det ble holdt fram at alle forstår at det skjer en endring av undervis

Status eCampus uke 13 – 15; samlinger m.m.

Møte i arbeidsgruppa for arkitektur digital eksamen onsdag 25. mars på Gardermoen. En felles informasjonsmodell for digital eksamen er i ferd med å utkrystallisere seg, basert på arbeidsflytgruppas arbeid i høst. Noe arbeid gjenstår, men et dokument forventes i løpet av april. Erfarin