default logo

Invitasjon til lyntaler på UNINETT 2015 konferansen

Deling står sentralt på UNINETT-konferansen 2015, som har hovedtema «Sharing is caring – er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?» Deltar du på UNINETT-konferansen 2015 og er det noe du vil dele?  Hold en lyntale! En lyntale er et talerinnlegg på fem minutter der innlederen ha

Hvor mange videoer og hvor mye bruk?

En gjennomgang av tallene for 2014 for de to tjenestene Mediasite og Relay viser over en million visninger i 2014 for videoer lagret i de to nasjonale løsningene. I tillegg kommer lokale løsninger ved flere institusjoner. For Mediasite har vi en økning på 75% for visninger, mens tilsv

Status eCampus uke 12; årsrapport m.m.

Årsrapport for eCampus 2014 er ute. Husk påmelding til eCampus-samling 14 og 15 april. Planlegging av arbeidsmøte om IKT-arkitektur på Gardemoen 25/3. Planlegging av erfaringsseminar for prosjektledere på Gardemoen 26/3. Planlegger workshop om digital eksamen i samarbeid med det briti

Årsrapport 2014

eCampus prioriteringsråd har gått igjennom og gitt sin tilslutning til eCampus årsmelding 2014  

Bibsyskonferansen 2015

Hovudsaka var overgang til nytt bibliotekssystem: Alma. Det nye biblioteksystemet er ein stor overgang, både for dei som har tatt i bruk og dei som går og gruer seg til kjente, kjære Ask blir skrudd av for godt til hausten. Men i tillegg til endring av bibliotekssystem var det andre d

Status eCampus uke 11; prioriteringsråd m.m.

Møte i eCampus prioriteringsråd mandag 9.3 med behandling av årsmelding og regnskap for 2014. Stand på BIBSYS-konferansen 10. og 11. mars. Mest diskusjoner om læringsressurser (spesielt video), Feide-bruk i praksis, lagring av forskningsdata og hvordan tilrettelegge gode tjenester for

Invitasjon til samling om samhandling og opptak

Vi har nå åpnet påmeldingen til samlingen om samhandling og opptak som skal være den 14. og 15. april i Trondheim. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass på denne samlingen. Samlingens hjemmeside Programmet vil by på diskusjon og informasjon om samhandling og opptak. Temaer s

Status eCampus uke 10; nye dokumenter for digital eksamen m.m.

Deltatt på oppstartsseminar ved UiT om «Sykepleiere går aMOOC» onsdag. Interessante diskusjoner om IKT-bruk og delingskultur. Det legges opp til tett samarbeid med helsekompetanse.no Møte i eCampus Nord fredag med diskusjoner om samarbeid rundt IKT-bruk i utdanning. I samarbeid med UH

Plan for infrastruktur på campus

Ny plan for utbygging av infrastruktur på campus (2015-2017) er tilgjengelig på https://www.uninett.no/plan-fo-campusnett-satsingen-er-klar Noen av hovedendringene: Digital eksamen medfører at trådløst nett og kablet nett må likestilles. Større krav til trådløse nett både i eksamenspe

eCampus 2014 med ett blikk