default logo

Digital eksamen prosjektmøte ved UiA

Prosjektgruppa for digital eksamen hadde sitt første store møte i Kristiansand ved UiA 14-15. mai 2014. Mange lokale piloter samles nå til et felles nasjonalt prosjekt. Stadig flere studenter får tilgang til digital eksamen, men det er langt igjen før alle har digital skole-eksamen på

Referat, workshop om digital eksamen

Workshop hos NTNU 18-19. juni om digital eksamen hadde mange diskusjoner og arbeid rundt praktiske løsninger for digital eksamen. Tirsdagen jobbet vi med å avklare veien videre, og kom fram til en rekke aksjonspunkter. Onsdag fikk vi presentert dagens (og morgendagens) løsninger for d

Referat digital eksamen, 07.05.2013

Dagsorden: Runde rundt bordet: nyheter fra lokale prosjekter knyttet til digital eksamen Rapport fra Evry for mulighetsstudien Arbeid med beste praksis for digitaliserte eksamenslokaler  Kort om testing av digital arbeidsflyt (WISEflow) Program for fysisk samling i juni Eventuelt Møte

Status uke 10

Forarbeid til AV-utstyrsanbud FileSender versjon 1.5 er sluppet Deltatt på møter om nordisk samarbeid innenfor video/media Deltatt på samling om felles tiltak innenfor LMS i UH-sektoren

Digital eksamen, arbeidsgruppemøte 2013-01-17

Mål for møtet: konkretisere krav til en forstudie som ser på tilgjengelig teknologi for bruk av studenters eget utstyr, med spesielt blikk på storskala og helhetsløsninger Dagsorden Dagsorden for møtet: Forstudie for eksamensløsning på studenters eget utstyr Videre arbeid, avtale møte

Arbeidsgruppe digital eksamen, 2012-06-19

Nettmøte tirsdag 19. juni 2012, kl 10-12 på https://connect.uninett.no/ecampus Mål for møtet: lage notat om kravliste for bruk av studentPC på digital skoleeksamen Dagsorden Velkommen Diskusjon om kravliste, utifra utsendt notatutkast Møteplan for høsten Eventuelt Opptak av møtet er l

Arbeidsgruppe, digital eksamen, 2012-06-07

Nettmøte torsdag 7. juni 2012, kl 10-12 på https://connect.uninett.no/ecampus Mål for møtet: starte arbeid med krav til studentPCer Dagsorden Velkommen og introduksjon av nye deltagere Erfaringer fra vårens eksamener Storskala innføring av digital skoleeksamen ved JUS UiO Krav til stu

Møtereferat: Eksamen på studentPC

Møtet fant sted på  https://connect.uninett.no/ecampus kl 1000-1140 torsdag 13. april 2012. Mål for oppstartsmøtet: avklare rammer for arbeidet i arbeidsgruppen bli kjent med prosjekter og aktiviteter knyttet til bruk av studentPC på digital eksamen Dagsorden Presentasjon av mandat fo

Digital eksamen, seminar 7-8.12.2012

Universitetet i Oslo inviterte flere av dem som har konkrete prosjekter med utprøving av digital eksamen til seminar 7-8. desember. Programmet for samlingen var først og fremst utveksling av erfaringer og kartlegging av utfordringer. Det er mange som driver utprøving av løsninger for

Møte med Samisk høgskole om eCampus-behov i 2012

Målet med møtet var å utveksle informasjon om de muligheter som eCampus gir for Samisk høgskole, gitt at kommer 10 millioner kroner til eCampus-satsing på fleksibel utdanning i Nord-Norge neste år. Infrastrukturen hos Samisk høgskole for fleksibel utdanning omfatter blant annet MediaS