default logo

Med blikk på: eCampus Nord og SAK Nordland

Studietur til Umeå   – Vi ligger ikke langt etter – Vi erfarer at vi ikke ligger langt etter Umeå i forhold til fleksibel utdanning og læring. Det gjelder både i forhold til teknologi, pedagogikk, organisasjon/organisering og strategier og ledelse, oppsummerer fungere

Fokus og breddesyn. Nødvendige perspektiver i arbeid med fleksibilisering og nettbasert utdanning

De fleste SAK-prosjektene i innlandet har vært fokusert om prosessen med å slå sammen høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer til en felles høgskole for så å bli universitet. – I vinter ble det en foreløpig stopp i prosessen og derfor er disse SAK-prosjektene for tiden litt

Status uke 44

Camtasia Relay-tjeneren vi har satt opp for dere blir stadig mer populær – vi har over 120 bruker pr i dag. For å lette tilgangen ytterligere har Simon hos oss laget et system for at man skal kunne opprette bruker selv, gitt at man har Feide-bruker. Systemet er så godt som ferdi

Rett på SAK: Innlandshøgskolene

SAK-prosess ved Innlandshøyskolene Høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hamar er godt i gang med sin SAK-prosess. Innlandshøyskolene fikk tre av de 50 millioner kroner som er øremerket, fra Kunnskapsdepartementet, til SAK-prosesser rundt om i sektoren. Innlandshøyskolene har valgt å de

Rett på SAK: Høgskolen i Oslo og Akershus

SAK ved Høgskolen i Oslo og Akershus Seks millioner kroner fikk Høgskolene i Oslo og Akershus av Kunnskapsdepartementet i fjor ved tildeling av SAK-midler. Pengene brukes delvis til sammenslåingsprosessene mellom høyskolene og til prosjektet Læring i Arbeidsliv og Utdanning (LAU) som