default logo

Alt er større i Amerika, også Educause

Educause-konferansen har nesten 8000 deltakere. Tenk at det finnes så mange mennesker som er brennende interesserte i å bygge og drive gode IKT-løsninger for høyere utdanning! Fra Norge var vi 40-50 deltagere, og siden det var uhorvelig mange ulike spor, så vi ikke mye til hverandre.

Media and Learning ’16

9-11 Mars ble Media and Learning, en konferanse som fokuserer på media i læring (Big surprise) avholdt i Brüssel. UNINETT deltok på konferansen.   Første dag var viet til såkalte pre-conference workshops, og alle UNINETTs utsendte deltok på den som hadde temaet ‘Use of video in h

Status eCampus uke 4; digital eksamen m.m.

Erfaringsseminar om digital eksamen 25-26. januar ved Høgskolen i Bergen Arbeidssamling om digitalisering av nasjonale deleksamener 27. januar, diskuterte arbeidsflyt og muligheter for digital vurdering Publisert risikovurdering ved digital eksamen Erfaringsoverføring fra prosjektarbe

Digital eksamen fossar fram: erfaringsseminar i Bergen

Høgskolen i Bergen var vertskap for erfaringsseminar om digital eksamen 25-26. januar 2016. Vi blei møtt av fossande regn (slik det skal vera i Bergen), og då vi kom innandørs var det også tydeleg at arbeidet med digital eksamen fossar fram. For eit år sidan var situasjonen heilt annl

Status eCampus uke 2; erfaringsseminar m.m.

Forberedelser til nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen i Bergen 25 og 26. januar Mandat for arbeidet med digitalt læringsmiljø godkjent, prosjektplan er planlagt klar i løpet av januar. Presentasjon om video brukt i undervisning for en studentgruppe på NTNU onsdag 13. januar

Status eCampus uke 50; webinar m.m.

Innlegg på webinar om digital eksamen for svenske universiteter, med orientering om det nasjonale fellesarbeidet i Norge. Høringsfristen på fagspesifikasjonen om integrasjon for digital eksamen gikk ut 20.11. Det kom svært få innspill. Revidert versjon i samsvar med innspillene vil bl

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Endring i sikte

SUHS (Systemer i UH-Sektoren)-konferansen fant sted 4-5. november i Trondheim. eCampus var til stede både med en større stand med de nasjonale felles-tjenestene og som deltagere på eget spor om digitalt læringsmiljø. SUHS-konferansen har vært, er og vil fortsette å være, en viktig møt

Status eCampus uke 44; konferanser m.m.

Forberedt SUHS-konferansen 4. og 5. november i Trondheim, med tema Endring i sikte og et eget spor for digitalt læringsmiljø. Møte med NOKUT fredag 30.10 om digitale nasjonale deleksamener (matte for lærerutdanning, anatomi/fysiologi for sykepleie og hovedregnskap for revisorer), disk

Status eCampus uke 43: fagspesifikasjoner m.m.

Arbeidsgruppa for integrasjoner og digital eksamen diskuterer utkast til fagspesifikasjon før dokumentet skal ut på høring. På grunn av sykdom er dokumentet tre uker forsinket, og sendes ut i slutten av oktober i stedet for 30. september som opprinnelig planlagt. Enighet om arkitektur