default logo

Kvalitetsutvikling for IKT-bruk

En samstemt melding fra sluttkonferansen for eCampus var at det er behov for kontinuerlig systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. IKT og pedagoger må skaffe seg bedre samhandlingsarenaer, og snakke sammen om hvordan IKT kan/bør brukes. Samtalene bør skje både helt nært undervisere

Alt er større i Amerika, også Educause

Educause-konferansen har nesten 8000 deltakere. Tenk at det finnes så mange mennesker som er brennende interesserte i å bygge og drive gode IKT-løsninger for høyere utdanning! Fra Norge var vi 40-50 deltagere, og siden det var uhorvelig mange ulike spor, så vi ikke mye til hverandre.

IKT-strategi for utdanning

Arbeidsgruppa for IKT-strategi har no sendt sitt framlegg til IKT-strategi for utdanning til Kunnskapsdepartementet. Dei legg vekt på digitalisering som verkemiddel for å fornya læringsprosessar, og kjem med ei rekkje framlegg til tiltak Konkurransearena for fornying av utdanningspros

Tilstand i høgere utdanning

Kunnskapsdepartementet la i går fram sin årlige rapport: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016. Rapporten har et delkapittel om tilstanden for digitalisering av eksamen (kap 2.27, side 64), og mange nyttige oversikter over data og utvikling i høgere utdanning. Det var en rekke pr

DigUiB: systematisk satsing på IKT for læring ved UiB

Besøket hos DigUiB ved Universitetet i Bergen (UiB) var en ren glede for oss i eCampus. Et systematisk arbeid med god framdrift på digitalisering, og med god IKT-støtte til utdanning, gjør universitetet til en god og viktig samarbeidspartner for oss. Universitetet i Bergen har tatt kl

SLATE, nytt senter for læringsanalyse

Tredje påskedag gikk turen til Bergen, og møte med SLATE, senter for læringsanalyse. Kontrakt om senteret kom på plass rett før jul, og de er i oppstartsfasen (faktisk så tidlig i oppstarten at det mangler både websider og kaffetrakter). Universitetet i Bergen har fått støtte på 25 mi

Media and Learning ’16

9-11 Mars ble Media and Learning, en konferanse som fokuserer på media i læring (Big surprise) avholdt i Brüssel. UNINETT deltok på konferansen.   Første dag var viet til såkalte pre-conference workshops, og alle UNINETTs utsendte deltok på den som hadde temaet ‘Use of video in h

Status eCampus uke 2; erfaringsseminar m.m.

Forberedelser til nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen i Bergen 25 og 26. januar Mandat for arbeidet med digitalt læringsmiljø godkjent, prosjektplan er planlagt klar i løpet av januar. Presentasjon om video brukt i undervisning for en studentgruppe på NTNU onsdag 13. januar

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Status eCampus uke 44; konferanser m.m.

Forberedt SUHS-konferansen 4. og 5. november i Trondheim, med tema Endring i sikte og et eget spor for digitalt læringsmiljø. Møte med NOKUT fredag 30.10 om digitale nasjonale deleksamener (matte for lærerutdanning, anatomi/fysiologi for sykepleie og hovedregnskap for revisorer), disk