default logo

IKT-strategi for utdanning

Arbeidsgruppa for IKT-strategi har no sendt sitt framlegg til IKT-strategi for utdanning til Kunnskapsdepartementet. Dei legg vekt på digitalisering som verkemiddel for å fornya læringsprosessar, og kjem med ei rekkje framlegg til tiltak Konkurransearena for fornying av utdanningspros

Tilstand i høgere utdanning

Kunnskapsdepartementet la i går fram sin årlige rapport: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016. Rapporten har et delkapittel om tilstanden for digitalisering av eksamen (kap 2.27, side 64), og mange nyttige oversikter over data og utvikling i høgere utdanning. Det var en rekke pr

DigUiB: systematisk satsing på IKT for læring ved UiB

Besøket hos DigUiB ved Universitetet i Bergen (UiB) var en ren glede for oss i eCampus. Et systematisk arbeid med god framdrift på digitalisering, og med god IKT-støtte til utdanning, gjør universitetet til en god og viktig samarbeidspartner for oss. Universitetet i Bergen har tatt kl

SLATE, nytt senter for læringsanalyse

Tredje påskedag gikk turen til Bergen, og møte med SLATE, senter for læringsanalyse. Kontrakt om senteret kom på plass rett før jul, og de er i oppstartsfasen (faktisk så tidlig i oppstarten at det mangler både websider og kaffetrakter). Universitetet i Bergen har fått støtte på 25 mi

Media and Learning ’16

9-11 Mars ble Media and Learning, en konferanse som fokuserer på media i læring (Big surprise) avholdt i Brüssel. UNINETT deltok på konferansen.   Første dag var viet til såkalte pre-conference workshops, og alle UNINETTs utsendte deltok på den som hadde temaet ‘Use of video in h

Status eCampus uke 2; erfaringsseminar m.m.

Forberedelser til nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen i Bergen 25 og 26. januar Mandat for arbeidet med digitalt læringsmiljø godkjent, prosjektplan er planlagt klar i løpet av januar. Presentasjon om video brukt i undervisning for en studentgruppe på NTNU onsdag 13. januar

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Status eCampus uke 44; konferanser m.m.

Forberedt SUHS-konferansen 4. og 5. november i Trondheim, med tema Endring i sikte og et eget spor for digitalt læringsmiljø. Møte med NOKUT fredag 30.10 om digitale nasjonale deleksamener (matte for lærerutdanning, anatomi/fysiologi for sykepleie og hovedregnskap for revisorer), disk

Status eCampus uke 43: fagspesifikasjoner m.m.

Arbeidsgruppa for integrasjoner og digital eksamen diskuterer utkast til fagspesifikasjon før dokumentet skal ut på høring. På grunn av sykdom er dokumentet tre uker forsinket, og sendes ut i slutten av oktober i stedet for 30. september som opprinnelig planlagt. Enighet om arkitektur

eCampus uke 38; ROS m.m.

eCampus prioriteringsråd hadde møte mandag 14. september for å diskutere digital eksamen, digitalt læringsmiljø og hva som blir prioriterte satsinger i eCampus-programmet i 2016. Deltatt på Norgesuniversitetets høstkonferanse 15. og 16. september. Mottatt mange gode innspill til beste